Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
N120201  Info block
Administratief beheer internationale handel en goederenverkeer  Info block
Andere benamingen
Bedrijfsexpert multimodale activiteiten met betrekking tot het internationale transport van goederen (m/v)  Info block
Coördinator transit (import-export) (m/v)  Info block
Diensthoofd transit (m/v)  Info block
Expert transitbeheer (m/v)  Info block
Afdelingshoofd internationale transit (m/v)  Info block
Maritiem commissionair (m/v)  Info block
Medewerker exporttransit (m/v)  Info block
Medewerker importtransit (m/v)  Info block
Medewerker luchttransit (m/v)  Info block
Medewerker luchtvracht (m/v)  Info block
Medewerker maritiem transit (m/v)  Info block
Medewerker transit (m/v)  Info block
Medewerker transit administratie (m/v)  Info block
Medewerker internationaal goederenverkeer (m/v)  Info block
Medewerker bedrijf voor luchttransit (m/v)  Info block
Medewerker voor maritieme consignatie (m/v)  Info block
Medewerker maritieme makelarij (m/v)  Info block
Medewerker prijsbepaling (maritiem) (m/v)  Info block
Medewerker voor zeevrachtreservering (booking) (m/v)  Info block
Medewerker zeetransit (m/v)  Info block
Scheepscommissionair (m/v)  Info block
Taxeerder (m/v)  Info block
Teamleider transit (m/v)  Info block
Boekingsbediende (m/v)  Info block
Manifestbediende (m/v)  Info block
Administratief douanebeheerder (m/v)  Info block
Douaneagent (m/v)  Info block
Douanedeclarant (m/v)  Info block
Expert douanebeheer (m/v)  Info block
Medewerker transit over zee (m/v)  Info block
Import- exportbediende (m/v)  Info block
Definitie
Voert administratieve douaneformaliteiten (aangiftes, inklaring, ...), commerciële activiteiten van het transport (ophaalvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, ...) of activiteiten voor internationaal goederenverkeer (import-/exporttransit, maritieme consignatie, ...) uit. Werkt voor rekening van klanten. Houdt rekening met de voorschriften en kwaliteit (kostprijs, termijn, veiligheid, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: tussenbeide komen in een specifiek domein (import, export, douane, transporttype, ...), de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klanten informeren en adviseren over de formaliteiten voor internationaal goederenverkeer (wettelijke bepalingen, belastingen, waarborgen, ...)  Info block
- Raadpleegt gespecialiseerde documentatie (officieel aangifteformulier voor de douane, wisselkoers, ...)
- Inventariseert de wensen van de klant
- Informeert de klant over de formaliteiten en de bijhorende kosten voor de verschillende mogelijke transportmodi (binnenvaart, zeevaart, luchtvaart, over de weg, …)  Info block
Kennis van de organisatie van de nationale en internationale transportketen  Info block
Goederen coderen op basis van de door de klant verstrekte beschrijving  Info block
Transportdocumenten van goederen verzamelen
Een dossier van de activiteit samenstellen (transit, douane, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Verzamelt de nodige informatie over de klant en de goederen
- Signaleert onregelmatigheden op de transportdocumenten
- Lost problemen met de transportdocumenten op in samenspraak met overheidsinstanties (administratie der douane en accijnzen, …)  Info block
Kennis van de voorschriften International Air Transport Association - IATA - en gevaarlijke stoffen  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Kennis van formaliteiten voor import, export en transit  Info block
Documenten voor internationaal goederenverkeer opstellen en controleren (douanefactuur, unieke administratieve aangifte, kredietbrief, ...)  Info block
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Gebruikt PLDA-webtoepassingen
- Past de douanetarieven toe volgens de nomenclatuur
- Geeft informatie door aan overheidsinstanties (BTW, Nationale Bank van België, ...)  Info block
Kennis van de voorschriften International Air Transport Association - IATA - en gevaarlijke stoffen  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Kennis van prijsbepaling en BTW  Info block
Kennis van technieken voor tariefberekening  Info block
Kennis van de regelgeving over accijnzen  Info block
Het transport van goederen opvolgen
De klant informeren over het verloop
Oplossingen voorstellen bij problemen  Info block
- Contacteert agenten ter plaatse
- Gebruikt elektronische applicaties (track and trace, …)
- Verschaft de klant informatie over de stand van zaken doorheen alle fases van de overeenkomst (voor, tijdens en na het transport)  Info block
Kennis van reglementering over internationale handel (Incoterms, ...)  Info block
Kennis van Frans  Info block
Kennis van Engels  Info block
Kennis van Duits  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een transportdienst organiseren:
Binnenvaart  Info block
Internationaal wegtransport  Info block
Luchtvaart  Info block
Spoorwegen  Info block
Zeevaart  Info block
Dossiers opvolgen voor:
Douaneaangifte  Info block
Maritieme consignatie  Info block
Transit exportgoederen  Info block
Transit importgoederen  Info block
Vrachtreservering  Info block
Kennis van import- en exporttechnieken  Info block
Onderhandelen over de transportvoorwaarden met luchtvaartmaatschappijen, scheepvaartmaatschappijen, binnenscheepvaartbedrijven, wegtransportbedrijven, ...  Info block
- Documenteert zich over de markt van transporteurs
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Berekent de nodige hoeveelheden en kwaliteiten
- Komt tot duidelijke afspraken over prijs, levertijden, …
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast
- Zoekt alternatieven als een overeenkomst niet haalbaar lijkt  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van Engels  Info block
De administratieve formaliteiten vervullen voor een transportdienst (vervoerdocument), luchtvrachtbrief (luchttransport), BL (zeetransport), CMR (wegtransport), CIM (spoortransport, ...)  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van de voorschriften International Air Transport Association - IATA - en gevaarlijke stoffen  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Kennis van reglementering over internationale handel (Incoterms, ...)  Info block
Een plan opstellen voor het transport of natransport van goederen (dienstverleners, reserveringen, combinatie van transportwijzen, ...)  Info block
- Stelt de meest geschikte transportmodus voor in functie van de opdracht (kostprijs, tijd, …)
- Reserveert het transport en de opslag bij de verschillende stappen van het transportproces
- Regelt in- en uitvoerprocedures volgens de wetgeving en de wensen van de klant (verpakking, …)
- Groepeert zendingen van verschillende klanten  Info block
Kennis van de organisatie van de nationale en internationale transportketen  Info block
Kennis van transportgeografie (wegennet, zee-, vlieg- en binnenvaartroutes, ...)  Info block
De facturering van transit- of douaneactiviteiten voorbereiden, opvolgen of controleren (betaling leveranciers, douaneheffingen, aangifte van uitwisselingen van goederen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Controleert of afspraken met dienstverleners en klanten werden nagekomen
- Communiceert met de financiële dienst indien afspraken met dienstverleners of klanten niet werden nagekomen  Info block
Kennis van technieken voor tariefberekening  Info block
Specifieke dossiers behandelen of ze aan de betreffende dienst overmaken (geschillen, ...)  Info block
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Gaat na wat de oorzaak is van het probleem
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (commerciële dienst, juridische dienst, transporteur, …)
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Kennis van commerciële voorschriften voor de dienst na verkoop  Info block
Kennis van juridische procedures  Info block
Kennis van de modaliteiten met betrekking tot de behandeling van geschillen  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, potentiële klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internet, databanken, kranten,…)
- Selecteert klanten uit het klantenbestand
- Benadert (potentiële) klanten proactief
- Wint relevante informatie in over (potentiële) klanten (budget, referentiegroepen, …)
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Gebruikt software voor klantenbeheer
- Analyseert resultaten om de klantenportefeuille te optimaliseren  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de organisatie van de transportmarkt (prijzen, trends, ...)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Commerciële vennootschap  Info block
Expeditiebedrijf  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Internationaal transportbedrijf  Info block
Luchtvaartmaatschappij  Info block
Maritiem transportbedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Douaneagentschap  Info block
Scheepsagentuur  Info block
Transport en logistiek  Info block
Douane  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in import-/exportdiensten van industriële of commerciële bedrijven, bedrijven voor internationaal transport (expediteur, douaneagentschap, maritieme makelaar of maatschappij, ...). Je werkt samen met klanten en de verschillende partijen van de transportketen (kamer van koophandel, verzekeringsmaatschappijen, buitenlandse zakenrelaties, ...). Je gaat soms ter plaatse (controle van goederen). Het werk varieert naargelang de transportwijze (wegtransport, luchttransport, maritiem transport, spoortransport, ...) en het transittype (import, export). Je werkt soms met aangepaste werktijden, tijdens het weekend, op feestdagen of ‘s nachts.
Je begrijpt, spreekt en schrijft één of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Administratief beheer internationale handel en goederenverkeer. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Douanedeclarant en het beroep Medewerker beheer activiteiten internationaal goederenverkeer vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Hulpdeclarant (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 5 - Douanedeclarant (m/v)

ISCO-08-code:3324, 3331, 4323