Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
N130201  Info block
Management logistieke site  Info block
Andere benamingen
Algemeen verantwoordelijke voor distributielogistiek (m/v)  Info block
Coördinator van een logistieke site (m/v)  Info block
Directeur van (een) opslaglocatie(s) (m/v)  Info block
Directeur van een logistieke site (m/v)  Info block
Directeur voor het beheer van een logistieke site (m/v)  Info block
Verantwoordelijke logistieke site (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het beheer van een opslaglocatie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een logistieke opslagplaats (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een logistiek platform (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een opslagplaats (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een verzend- of leveringsplatform (m/v)  Info block
Terminal manager (m/v)  Info block
Warehousesupervisor (m/v)  Info block
Supervisor warehouseoperaties (m/v)  Info block
Verantwoordelijke magazijn wisselstukken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke warehouse (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en coördineert de activiteit van één of meerdere logistieke sites (logistiek platform, opslagplaats van een productie-eenheid, ...) op technisch (ontvangst, magazijnbeheer, opslag, voorbereiding van orders, verzending, ...), commercieel (relatie met klanten, leveranciers, transporteurs), sociaal (personeelsmanagement) en financieel gebied. Houdt zich aan de hygiëne- en veiligheidsnormen en –voorschriften. Houdt zich aan de kwaliteitsdoelstellingen (dienst, kostprijs, termijn). Geeft leiding aan één of meerdere teams (technici logistiek, teamleiders, logistieke operators).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De planning van het beheer van logistieke site(s) superviseren volgens activiteit (interne of externe stromen, specifieke orders, ...)  Info block
- Houdt overzicht over de verschillende activiteiten op de site
- Bepaalt de doelstellingen voor de verschillende afdelingen van de logistieke site
- Volgt ontwikkelingen in de markt op (prijzen, technologie, …)
- Past analysetechnieken toe
- Consulteert experten
- Bespreekt met de betrokken diensten mogelijke alternatieven en hun gevolgen  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van principes van kostenoptimalisatie  Info block
Kennis van de organisatie en het beheer van een depot  Info block
De werking van de logistieke teams superviseren of organiseren (technici, kadeopzichters, magazijnbeheerders, ...)  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI)
- Legt op basis van de doelstellingen van de afdelingen regels en prestatie-indicatoren vast (klanttevredenheidsindicatoren, operationele indicatoren, ...)
- Verzamelt, registreert en analyseert gegevens en resultaten (interactie met klanten en leveranciers, voorraadbeheer, ...)
- Vergelijkt prestatie-indicatoren met de behaalde resultaten
- Maakt een analyse van de logistieke processen (SWOT, …)
- Legt de doelstellingen vast (kortere supply chain, voorraadkosten reduceren, …)
- Overlegt met diensthoofden van de verschillende afdelingen
- Stelt strategische verbeteringen voor in de logistieke processen (inzetten van ICT, structureren van de aankoopprocedures, …)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Coördineren en organiseren van de informatiedoorstroming en de werkinstructies van de organisatie  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Voorziet modellen en tijd voor werkoverleg
- Legt criteria vast voor de evaluatie van de informatiedoorstroming  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Het budget van één of meerdere sites vastleggen en opvolgen  Info block
- Legt verantwoording af over het budgetbeheer
- Verricht boekhoudkundige controle van de verrichtingen
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget
- Analyseert de financiële gegevens en verwerkt ze in rapporten
- Doet op basis van de financiële analyse voorstellen voor budget, investeringen, bezuinigingen en het financieel jaarplan  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Procedures uitwerken en aanpassen (ontvangst, opslag, ...)
De toepassing van procedures controleren  Info block
- Gebruikt programmapakketten voor logistiek (beheer van de voorraden, orders, ...)
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming
- Legt procedures en werkmethodes vast
- Werkt draaiboeken uit om medewerkers te ondersteunen bij het behandelen van dossiers  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van management controlling  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van e-procurement (elektronisch beheer van aankopen)  Info block
De personeelsadministratie superviseren  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Acties voor personeelsbeheer bepalen en opstarten  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Logistieke activiteiten organiseren voor:
Bederfbare goederen  Info block
Gevaarlijke stoffen  Info block
Goederen onder douanetoezicht  Info block
Goederen onder geleide temperatuur  Info block
Waardevolle goederen  Info block
Evenementen  Info block
Humanitaire aangelegenheden  Info block
Deelnemen aan legeracties of -missies:
Defensie  Info block
Logistieke ondersteuning aan de strijdmachten  Info block
Internationale logistieke activiteiten opzetten  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Kennis van reglementering over internationale handel (Incoterms, ...)  Info block
Samen met de betrokken diensten (verkoop, hoofdkantoor, ...) commerciële acties opvolgen en implementeren  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Specifieke dossiers behandelen (geschillen, technische studies, opvolging van een logistiek project, ...)
De behandeling van specifieke dossiers superviseren  Info block
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (commerciële dienst, juridische dienst, transporteur, …)  Info block
Kennis van de modaliteiten met betrekking tot de behandeling van geschillen  Info block
De organisatie van een locatie implementeren en aanpassen (automatisering van de opslag, conditionnering, ...)  Info block
- Maakt een planning voor het invoeren van wijzigingen in de organisatie  Info block
Onderhandelen over de huur- of onderhoudscontracten van een materieelpark en de uitvoering ervan opvolgen  Info block
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Komt tot duidelijke afspraken
- Legt schriftelijk een overeenkomst vast
- Zoekt alternatieven als een overeenkomst niet haalbaar lijkt
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Humanitaire hulporganisatie  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Transportbedrijf  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Handel  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Visserij  Info block
Landbouw  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Sociale dienstverlening  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, transportbedrijven, organisaties voor logistieke diensten, het leger, supermarkt (logistiek platform, aankoopcentrale, opslagplaats, ...) en werkt samen met het logistiek hoofdkantoor, boekhouding, transport, klanten, transporteurs, leveranciers, .... Je werk varieert naargelang de activiteit (industrieel bedrijf, logistiek dienstverlenend bedrijf, groothandel, ...), de organisatiewijze (internationaal platform, nationaal platform, regionaal platform, ...), de mate van informatisering en automatisering van de locatie. Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen en ‘s nachts en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management logistieke site. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1324