Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
N210201  Info block
Besturing en technische navigatie luchtvaart  Info block
Andere benamingen
Beroepsluchtvaartpiloot (m/v)  Info block
Boordcommandant (m/v)  Info block
Commandant piloot luchtvaart (m/v)  Info block
Copiloot van een luchtvaartuig (m/v)  Info block
Gezagvoerder helikopter (m/v)  Info block
Gezagvoerder vliegtuig (m/v)  Info block
Helikopterpiloot (m/v)  Info block
Instructeur luchtvaartpiloot (m/v)  Info block
Instructeur vluchtsimulator (m/v)  Info block
Jacht-, transport-, helikopterpiloot van het leger (m/v)  Info block
Leidinggevend bemanningslid luchtvaart (m/v)  Info block
Lijnpiloot in de luchtvaart (m/v)  Info block
Monitor vluchtsimulator van het leger (m/v)  Info block
Navigator (m/v)  Info block
Officier lijnpiloot (m/v)  Info block
Officier navigator gevechtsvliegtuigen in het leger (m/v)  Info block
Piloot (m/v)  Info block
Radarist navigator van het leger (m/v)  Info block
Technicus detectie en navigatie luchtverkeer (m/v)  Info block
Testpiloot luchtvaart (m/v)  Info block
Vliegend boordelektronicus in het leger (m/v)  Info block
Vliegend boordwerktuigkundige in het leger (m/v)  Info block
Vliegend ingenieur-navigator in het leger (m/v)  Info block
Vliegend ingenieur luchtvaarttechnologie (m/v)  Info block
Vliegtuigpiloot (m/v)  Info block
Definitie
Bestuurt een luchtvaartuig (vliegtuig, helikopter, ...) voor het vervoer van passagiers, vracht, postzakken, ... of voor het uitvoeren van een luchtvaartactiviteit (fotografie, besproeien van landbouwgrond, redding, ...). Werkt volgens technische (brandstof, weerbericht, ...), operationele (toestand van het toestel, vluchtplan, ...) en financiële parameters. Werkt volgens de luchtvaart- en veiligheidsregels voor goederen en personen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: piloten op de grond in de simulator of in de lucht opleiden of hun technische kennis tijdens de vlucht nagaan, een bemanning leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het vluchtdossier, vluchtplan en technische gegevens van het toestel controleren
Het brandstofniveau en de weersomstandigheden controleren  Info block
- Bepaalt de optimale vliegroute, hoogte en snelheden binnen de in het vluchtdossier opgenomen luchtverkeerwegen
- Houdt rekening met het brandstofniveau, het aantal passagiers, de lading en de weersomstandigheden
- Controleert of de verdeling van de passagiers en de lading de balans van het vliegtuig niet verstoren  Info block
Basiskennis van meteorologie  Info block
Kennis van methodes om brandstofpeil te berekenen  Info block
Deelnemen aan controles
Samen met het commercieel vliegend personeel zorgen voor de voorbereiding van de cockpit, de uitrusting en het materiaal van de cabine  Info block
- Overlegt over de staat van het luchtvaartuig met de technische ploeg
- Doet controlerondes
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Neemt indien nodig onmiddellijk actie  Info block
Kennis van de technische eigenschappen van vliegtuigen  Info block
De vluchtinformatie meedelen aan en uitwisselen met het boordpersoneel en het technisch grondpersoneel  Info block
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI)
- Wisselt informatie over de vlucht uit met het boordpersoneel (afspraken met co-piloot, afspraken met de stewards, …)
- Communiceert over de vluchtinformatie met het technisch grondpersoneel (brandstof, technische problemen, …)
- Communiceert over de vluchtroutes met de luchtverkeersleiding  Info block
Kennis van gebaren voor de communicatie met het personeel van de start- en landingsbaan  Info block
Operaties aan boord organiseren of superviseren (laden, ontvangst passagiers, ...)
Noodmaatregelen toepassen in geval van onvoorziene omstandigheden  Info block
- Volgt de wetgeving en (nood)procedures  Info block
Kennis van veiligheidsinstructies in noodgevallen  Info block
Opstijgen
Het toestel besturen tijdens de vlucht
Landen
Technische controles uitvoeren bij elke etappe  Info block
- Stelt de parameters voor de automatische piloot in
- Bedient de instrumenten voor het besturen van het vliegtuig (stuurknuppel, stuurkolom, sidestick (fly-by-wire), gashendels, …)
- Bedient de overhead panel (elektrische installatie en drukcabine)  Info block
Kennis van de technische eigenschappen van vliegtuigen  Info block
Kennis van de vluchtbeginselen  Info block
Parameters voor de navigatie en werking van het toestel controleren tijdens de vlucht
Het vluchtplan aanpassen in overleg met de luchtverkeersleidingscentra  Info block
- Gebruikt de Primary Flight Display (snelheidsmeter, hoogtemeter, slipkogel, …)
- Gebruikt de Navigation Display (voorgeprogrammeerde route, verkeersbeeld, wind- en grondsnelheid, vliegvelden, luchtvaartbakens, …)
- Gebruikt het Engine Indicating and Crew Alert System (parameters van de motoren, waarschuwingssignalen, brandstofpeil, …)
- Gebruikt het Flight Management System – Control Display Unit (motorgegevens, gewichten, benodigd motorvermogen bij de start, thrustlimiet, …)
- Communiceert via een radioverbinding met de luchtverkeersleiding (doorsturen van het vluchtplan, toestemming voor vertrek, landen, aanpassen van de vluchtroute, rapporteren van noodsituaties, …)  Info block
Kennis van de regels voor de radiocommunicatie in de luchtvaart  Info block
Kennis van luchtvaartterminologie (IATA, luchtvaartalfabet, ...)  Info block
Vluchtverslagen opstellen en bezorgen aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Rapporteert over vluchttijden, afgelegde afstanden, brandstofverbruik, …  Info block
Kennis van burgerluchtvaartwetgeving  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Oefenvergunning (vliegtuigen)  Info block
Vergunning van privaat bestuurder (vliegtuigen) – PPL(A)  Info block
Vergunning van beroepsbestuurder (vliegtuigen) – CPL(A)  Info block
Vergunning van lijnbestuurder – ATPL(A)  Info block
Typebevoegdverklaring voor een type vliegtuig  Info block
Oefenvergunning (helikopters)  Info block
Vergunning privaat bestuurder (helikopter) – PPL(H)  Info block
Vergunning beroepsbestuurder (helikopter) – CPL(H)  Info block
Vergunning lijnbestuurder (helikopter) – ATPL(H)  Info block
Belgisch militair brevet van vliegtuigbestuurder  Info block
Hoger brevet van vliegtuigbestuurder  Info block
Basisopleiding veiligheid voor cabinepersoneel  Info block
Bevoegdverklaring voor instrumentvliegen (vliegtuigen) – IR(A)  Info block
Klassebevoegdverklaring voor alle éénpiloot éénmotorige landvliegtuigen met zuigertoren - SEP(L)  Info block
Klassebevoegdverklaring voor alle éénpiloot éénmotorige watervliegtuigen met zuigertoren - SEP(S)  Info block
Klassebevoegdverklaring voor alle éénpiloot gemotoriseerde zweefvliegtuigen - TMG  Info block
Klassebevoegdverklaring voor elke fabrikant van éénpiloot éénmotorige vliegtuigen turboprop (land) - SET(L)  Info block
Klassebevoegdverklaring voor elke fabrikant van éénpiloot éénmotorige watervliegtuigen met turboprop - SET(S)  Info block
Klassebevoegdverklaring voor alle éénpiloot meermotorige landvliegtuigen met zuigertoren - MEP(L)  Info block
Klassebevoegdverklaring voor alle éénpiloot meermotorige watervliegtuigen met zuigertoren - MEP(S)  Info block
Klassebevoegdverklaring meerpiloot vliegtuigen  Info block
Typebevoegdverklaring meerpilootsvliegtuigen - MPA  Info block
Typebevoegdverklaring meermotorig éénpilootsvliegtuig met turboprops of turboreactoren  Info block
Typebevoegdverklaring éénmotorig éénpilootsvliegtuig met turboreactor  Info block
Type- of klassebevoegdverklaring voor éénpilootsvliegtuigen met groot prestatievermogen (HPA)  Info block
Typebevoegdverklaring éénpiloot – éénmotorige helikopters - SPH/SE  Info block
Typebevoegdverklaring éénpiloot – meermotorige helikopters - SPH/ME  Info block
Typebevoegdverklaring meerpiloot helikopters MPH  Info block
Bevoegdverklaring instrumentvliegen – IR(H)  Info block
Bevoegdverklaring nachtvliegen voor PPL(H)  Info block
Vlieginstructeur (vliegtuigen) – FI(A)  Info block
Instructeur voor een typebevoegdverklaring voor vliegtuigen - TRI(A)  Info block
Instructeur voor een klassebevoegdverklaring voor vliegtuigen - CRI(A)  Info block
Instructeur voor de bevoegdverklaring instrumentvliegen vliegtuigen - IRI(A)  Info block
Instructeur voor synthetisch vliegen vliegtuigen - SFI(A)  Info block
Instructeur onderlinge samenwerking van de bemanning - MCCI(A)  Info block
Instructeur synthetische trainer vliegtuigen - STI(A)  Info block
Bevoegdverklaring instructeur voor typebevoegdverklaring meerpiloot vliegtuigen - TRI(MPA)  Info block
Bevoegdverklaring instructeur voor een klassebevoegdverklaring (éénpiloot vliegtuigen) - CRI(SPA)  Info block
Bevoegdverklaring vlieginstructeur (helikopters) – FI(H)  Info block
Bevoegdverklaring instructeur typebevoegdverklaring (helikopters) – TRI(H)  Info block
Bevoegdverklaring instructeur instrumentvliegen (helikopters) – IRI(H)  Info block
Instructeur voor synthetisch vliegen helikopters – SFI(H)  Info block
Examinator voor synthetisch vliegen helikopters - SFE(H)  Info block
Vliegexaminator - FE(A)  Info block
Examinator voor een typebevoegdverklaring vliegtuigen - TRE(A)  Info block
Examinator voor een klassebevoegdverklaring vliegtuigen - CRE(A)  Info block
Examinator voor de bevoegdverklaring instrumentvliegen vliegtuigen - IRE(A)  Info block
Examinator voor synthetisch vliegen vliegtuigen - SFE(A)  Info block
Examinator voor vlieginstructeur vliegen - FIE(A)  Info block
Vliegexaminator helikopters - FE(H)  Info block
Examinator voor een typebevoegdverklaring helikopters - TRE(H)  Info block
Examinator voor de bevoegdverklaring instrumentvliegen helikopters - IRE(H)  Info block
Examinator voor vlieginstructeur helikopters - FIE(H)  Info block
Instructeur synthetische trainer vliegtuigen - STI(A)  Info block
Vluchten uitvoeren:
Korte en middellange afstand  Info block
Lange afstand  Info block
Luchttransporten uitvoeren:
Evacuaties bij gezondheidsproblemen  Info block
Passagiers  Info block
Vracht  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Brandblussen  Info block
Controle van elektrische lijnen  Info block
Droppen van ladingen  Info block
Droppen van valschermspringers  Info block
Landbouw, sproeien  Info block
Opmetingen, fotografie, luchtpatrouilles  Info block
Reddingsoperatie met behulp van een helikopter  Info block
Spandoeken  Info block
Optrekken van zweefvliegtuigen  Info block
Transport van ladingen met een strop  Info block
Deelnemen aan legeracties of -missies:
Defensie  Info block
Hulp en bijstand aan de bevolking, humanitaire missies ...  Info block
Logistieke ondersteuning aan de strijdmachten  Info block
Een uitwendig toestelnazicht uitvoeren voor het opstijgen (wielblokken geplaatst, lading van het ruim, brandstof ...)  Info block
- Doet controlerondes
- Overlegt met de technische dienst over de staat van het toestel
- Interpreteert controlegegevens
- Meldt defecten aan de verantwoordelijke dienst  Info block
Kennis van de technische eigenschappen van vliegtuigen  Info block
Kennis van tankprocedures  Info block
Nagaan of de paspoorten en veiligheidsattesten van het vliegend personeel overeenstemmen
Aan het einde van de vlucht een verslag opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de vlucht (vluchttijden, afgelegde afstanden, brandstofverbruik, problemen onderweg, ...)  Info block
Bevel voeren over een bemanning (piloten, cabinepersoneel ...)  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf gespecialiseerd in luchtvaartactiviteiten  Info block
Luchttaxibedrijf  Info block
Luchtvaartmaatschappij  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Vliegclub  Info block
Vliegtuigbouwer  Info block
Defensie  Info block
Luchtvaart  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij luchtvaartmaatschappijen, bedrijven gespecialiseerd in luchtvaartactiviteiten, luchttaxibedrijven, vliegclubs, privébedrijven, nationale defensie (luchtmacht, landmacht, marine, politie), ... Je komt voortdurend in contact met de luchtverkeersleidingscentra. Je bent soms meerdere dagen afwezig van huis. Je werk varieert naargelang het type luchtvaartuig (vliegtuig, helikopter ...) en de sector (passagiersvervoer, sproeien ...). Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkuren, tijdens weekends en feestdagen, ’s nachts. Je doet soms wachtdienst.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Besturing en technische navigatie luchtvaart. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor het besturen van een luchtvaartuig moet je houder zijn van een vergunning overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen of een Belgisch militair brevet van vliegtuigbestuurder.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3153, 3155, 7232