Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
N220101  Info block
Luchthavenpersoneel  Info block
Andere benamingen
Commercieel luchthavenmedewerker (m/v)  Info block
Luchthavenmedewerker (m/v)  Info block
Luchthavenmedewerker transit (m/v)  Info block
Luchthavenmedewerker voor de begeleiding van personen met beperkte mobiliteit (m/v)  Info block
Luchthavensupervisor (m/v)  Info block
Luchthavensupervisor transit (m/v)  Info block
Medewerker van de commerciële diensten van de luchthaven (m/v)  Info block
Check-in medewerker (m/v)  Info block
Check-in bediende luchthaven (m/v)  Info block
Check-in bediende zeevaart (m/v)  Info block
Definitie
Helpt en begeleidt de passagiers van een vlucht bij de aankomst, het vertrek of bij een overstap. Assisteert bij de registratie van passagiers en bagage, het in- en uitstappen, speciale omstandigheden (niet-begeleide kinderen, ontbrekende passagiers, onvoorziene omstandigheden). Werkt samen met de verschillende betrokkenen van de luchthaven volgens de luchtvaartreglementering en de commerciële doeleinden.
Bijkomende activiteit kan zijn: de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Passagiers ontvangen en inlichten over de voorwaarden voor de check-in, het in- en uitstappen, de vlucht, ...  Info block
- Informeert reizigers over reistijden en aansluitingen
- Licht veiligheidsvoorschriften toe
- Past taalgebruik aan de reiziger aan
- Reageert tijdig op vragen en klachten  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Kennis van specifieke culturele eigenschappen van het cliënteel  Info block
Informatie over de vluchten verzamelen
De check-in balie en gate openen  Info block
- Gebruikt instrumenten voor radioverkeer
- Gebruikt telecommunicatiemiddelen (fax, telex, …)
- Gebruikt software voor de opvolging van de vluchten of de check-in van bagage en passagiers  Info block
Kennis van geografie in verband met de luchthavens (tijdzones, luchthavens ...)  Info block
Kennis van luchtvaartterminologie (IATA, luchtvaartalfabet, ...)  Info block
Documenten en bagage van de passagiers nakijken en registreren (identiteit, te zware bagage, ...)  Info block
- Gebruikt software voor de opvolging van de vluchten of de check-in van bagage
- Controleert de reisdocumenten volgens de gegevens in het computersysteem
- Controleert paspoorten, visa en gezondheidsdocumenten (vaccinatiebewijzen, …)
- Weegt en labelt de bagage
- Plaatst de bagage op de transportband
- Overhandigt de instapkaart aan de reiziger
- Helpt passagiers met speciale behoeften (kleine kinderen, personen met een handicap, ouderen, gekwetste reizigers, veel bagage, …)  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor de luchthaven  Info block
Het in- en uitstappen regelen (bus op de tarmac reserveren, passagiers begeleiden, instapkaarten overhandigen, ...)  Info block
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Voert de opdracht uit volgens de vastgelegde procedures, richtlijnen en afspraken
- Ziet toe op de veilige doorgang van de passagiers  Info block
De instapkaarten met de lijst van passagiers aan boord vergelijken
De opvolggegevens voor de vlucht registreren en doorgeven  Info block
- Laat passagiers die niet ingestapt zijn omroepen
- Informeert reizigers over reistijden, aansluitingen en veranderingen
- Bezorgt een beladingschema aan het cockpitpersoneel
- Bezorgt passagierslijsten aan het cabinepersoneel  Info block
Kennis van luchtvaartterminologie (IATA, luchtvaartalfabet, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Maatregelen voor specifieke situaties toepassen (passagier afwezig bij het opstappen, passagiers met beperkingen, uitgeleverde passagier ...)  Info block
- Voert de opdracht uit volgens de vastgelegde procedures, richtlijnen en afspraken
- Past het taalgebruik aan de reizigers aan  Info block
Kennis van procedures voor de begeleiding van minderjarige kinderen  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Maatregelen nemen in het belang van het cliënteel bij vertraging of annulatie van vluchten, verlies van bagage, ...  Info block
- Gebruikt reservatiesoftware
- Gebruikt software voor de opvolging van bagage
- Gaat op een professionele manier om met onbegrip of klachten  Info block
Passagiers met een minibus, auto, ... over de tarmac van de luchthaven vervoeren  Info block
Kennis van de verkeersregels op de start- en landingsbaan van een luchthaven  Info block
Een vlucht afsluiten (deuren sluiten, afsluitingsdocumenten, ...)  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Gaat na of de operationele doelstellingen worden behaald
- Onderzoekt de efficiëntie van procedures, werkmethodes, … en stuurt bij
- Onderzoekt waar kwaliteitsverbetering mogelijk is  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van management controlling  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Nieuwe werknemers verwelkomen en hun integratie bevorderen  Info block
- Bezorgt documenten aan nieuwe werknemers (onthaalbrochure, badge, …)
- Stelt nieuwe werknemers voor aan de personeelsleden
- Geeft uitleg over regels, procedures, arbeidsvoorwaarden, documenten, …  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf dat diensten verleent aan de luchthaven  Info block
Luchthaven  Info block
Luchtvaartmaatschappij  Info block
Bedrijf voor riviertoerisme  Info block
Bedrijf voor spoorwegtransport  Info block
Transitzone (haven, luchthaven, station, ...)  Info block
Luchtvaart  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Werken in ploegen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in luchthaventerminals, bij luchtvaartmaatschappijen, luchthavenbeheerders, bedrijven die diensten verlenen aan de luchthaven, haventerminals, stations, …. Je komt in contact met passagiers en verschillende gesprekspartners (luchthavenchef, bemanning, douane, bagagediensten, baandiensten ...). Je werkt soms met flexibele werkuren, in shifts, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts worden uitgeoefend. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (fluovestje, gehoorbescherming ...) op de banen.
Je begrijpt, spreekt en schrijft één of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Luchthavenpersoneel. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:5111