Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
N220401  Info block
Vluchtvoorbereiding  Info block
Andere benamingen
Boordcommandant (m/v)  Info block
Coördinator luchtvracht (m/v)  Info block
Coördinator start- en landingsbaan luchthaven (m/v)  Info block
Coördinator uitrusting catering (m/v)  Info block
Coördinator vrachtbehandeling (m/v)  Info block
Deskundige voor de coördinatie van het vliegen (m/v)  Info block
Luchtvaartmedewerker (m/v)  Info block
Luchtvaartmedewerker van het leger (m/v)  Info block
Luchtverkeersmedewerker (m/v)  Info block
Luchtvrachtmedewerker (m/v)  Info block
Deskundige superviseren van vluchten (m/v)  Info block
Supervisor luchtvaartoperaties (m/v)  Info block
Supervisor luchtverkeer (m/v)  Info block
Supervisor luchtvracht (m/v)  Info block
Teamleader onbemand verkenningstoestel (m/v)  Info block
Vluchtvoorbereider (m/v)  Info block
Technisch medewerker voor het voorbereiden van de vluchten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vluchtvoorbereiding (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de tarmac van een luchthaven (m/v)  Info block
Vluchtverantwoordelijke (m/v)  Info block
Vliegtuigcoördinator (m/v)  Info block
Ladingmeester luchthaven (m/v)  Info block
Ladingplanner (m/v)  Info block
Loadcontroller (m/v)  Info block
Definitie
Coördineert en controleert de gehele of een deel van de van de grondactiviteiten voor een luchtvaartuig, op technisch (raming van gewicht en balans, beladingsplan ...), operationeel (laden en lossen van bagage, vracht, catering-uitrusting, brandstofvoorziening, instappen passagiers ...) en organisatorisch vlak (betrokkenen op de start- of landingsbaan, de gronddiensten, luchtverkeersleiding ...). Houdt rekening met de luchtvaart- en luchthavenreglementering en de vooropgestelde kwaliteitsnormen (dienstverlening, kosten, wachttijden).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: alle facetten van de vlucht en het laden ervan voorbereiden en organiseren (weerbericht, vluchtplan, beladingsplan ...), alle interventies op de start- en landingsbaan superviseren, één of meerdere teams leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Technische vlucht- of grondgegevens verzamelen
De verdeling van de lading van het toestel plannen  Info block
- Gebruikt luchtvaartsoftware
- Consulteert technische gegevens (weer, traject, eigenschappen van het toestel, …)
- Controleert de berekeningen over de lading (stabiliteit, …)
- Ziet er op toe dat de lading de stabiliteit tijdens de reis niet in gevaar kan brengen  Info block
Kennis van technieken voor de uitwerking van de belading van toestellen (raming van gewicht, balans, ...)  Info block
Het vluchtdossier samenstellen (vluchtplan, ladingsplan, raming van het gewicht, ...)
Het vluchtdossier voorleggen aan de organisaties voor burgerluchtverkeersleiding, de boordcommandant, ...  Info block
- Gebruikt luchtvaartsoftware
- Analyseert en verwerkt technische gegevens
- Bepaalt de optimale vluchtroute, de benodigde brandstof en de maximale belading
- Informeert de cockpitbemanning mondeling en schriftelijk over het vliegplan
- Gebruikt instrumenten voor radioverkeer  Info block
Kennis van de technische eigenschappen van vliegtuigen  Info block
Kennis van luchtvaartreglementering  Info block
Kennis van luchtvaartterminologie (IATA, luchtvaartalfabet, ...)  Info block
Interventies van de baanteams plannen
Het materieel en de uitrusting ter beschikking stellen voor de stilstand (tijd gedurende dewelke het toestel vast aan de grond staat)  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures  Info block
Kennis van specifieke eigenschappen van luchthavenmaterieel en -uitrusting  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van de regels voor het laden van gevaarlijke stoffen  Info block
Technische informatie over het verloop van de landing of stilstand aan het baanpersoneel, de bemanning, het grondpersoneel, ... bezorgen (laden, in- en uitstappen, parking, uurroosters, ...)  Info block
Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van de regels voor het laden van gevaarlijke stoffen  Info block
Kennis van luchtvaartterminologie (IATA, luchtvaartalfabet, ...)  Info block
Grondoperaties coördineren, controleren en bijsturen in geval van vertragingen, technische averij ...  Info block
- Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma’s
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Volgt de voortgang van de planning op
- Controleert verpakking, labels en documenten
- Communiceert wijzigingen in de afhandelingsactiviteiten via interne systemen, per mail, per telefoon, …  Info block
Kennis van luchtvaartreglementering  Info block
Toezien op de toepassing van procedures en regels op vlak van hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu  Info block
- Adviseert bij de toepassing van wettelijke richtlijnen over hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu
- Neemt kwalitatieve en kwantitatieve informatie door
- Vraagt vergunningen aan of onderhoudt ze
- Controleert de geldigheid van attesten en certificaten
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van de regels voor het laden van gevaarlijke stoffen  Info block
Kennis van de werking en eigenschappen van (nationale en internationale) luchthavens  Info block
Kennis van luchtvaartreglementering  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften voor de luchthaven  Info block
Gegevens voor de vluchtopvolging registreren en storingen identificeren  Info block
- Gebruikt luchtvaartsoftware
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van luchtvaartreglementering  Info block
Kennis van luchtvaartterminologie (IATA, luchtvaartalfabet, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Activiteiten organiseren:
Bevoorrading (catering)  Info block
Coördinatie start- en landingsbaan  Info block
Technische vluchtvoorbereiding  Info block
Kennis van burgerluchtvaartwetgeving  Info block
Het laden van de vracht coördineren en controleren (verse producten, dieren, gevaarlijke stoffen, ...)  Info block
Kennis van de regels voor het laden van gevaarlijke stoffen  Info block
De brandstofbevoorrading controleren  Info block
Kennis van tankprocedures  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf dat diensten verleent aan de luchthaven  Info block
Luchtvaartmaatschappij  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Vliegveld  Info block
Defensie  Info block
Luchtvaart  Info block
Werken in ploegen  Info block
In openlucht  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij luchtvaartmaatschappijen, luchthavenbeheerders of bedrijven die diensten verlenen aan een luchthaven, het leger, ... Je komt in contact met tal van diensten en personen (medewerkers start- en landingsbaan, vliegtuigbevoorraders, luchthavenautoriteiten, vliegend personeel, grondpersoneel ...). Je werk varieert naargelang de structuren, de organisatie van de gronddiensten (transit, ...) en de functie (vluchtvoorbereiding, coördinatie van de operaties bij de stilstand van het toestel, ...). Je werkt soms met flexibele werkuren, in shifts, in het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt soms in de openlucht en in een lawaaierige omgeving (voor de coördinatie van de start- en landingsbaan). Op de luchtavenbanen draag je
persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, gehoorbescherming, fluohesje, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Vluchtvoorbereiding. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 5 - Dispatcher luchtvracht (m/v)

ISCO-08-code:4323