Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
N310201  Info block
Zeevaartbemanning  Info block
Andere benamingen
Bemanningslid in de professionele pleziervaart (m/v)  Info block
Navigator stuurman (m/v)  Info block
Bootsman (m/v)  Info block
Bootsman in de zeevaart (m/v)  Info block
Eerste matroos in de zeevaart (m/v)  Info block
Loods (m/v)  Info block
Matroos in de koopvaardij (m/v)  Info block
Matroos in de zeevaart (m/v)  Info block
Scheepsjongen in de koopvaardij (m/v)  Info block
Scheepsjongen in de professionele pleziervaart (m/v)  Info block
Scheepsjongen in de zeevaart (m/v)  Info block
Navigator stuurman in de marine (m/v)  Info block
Polyvalent matroos in de zeevaart (m/v)  Info block
Kajuitsjongen in de zeevaart (m/v)  Info block
Stuurman in de zeevaart (m/v)  Info block
Matroos operatie en navigatie nationale zeemacht (m/v)  Info block
Dekmatroos nationale zeemacht (m/v)  Info block
Hoofd van de machinekamer in de zeevaart (m/v)  Info block
Kwartiermeester in de zeevaart (m/v)  Info block
Officier in de nationale marine (m/v)  Info block
Definitie
Surveilleert, manoeuvreert en onderhoudt de boord- of machinekameruitrusting en de lading van schepen tijdens maritieme overtochten. Houdt zich aan de zeevaartreglementering, de veiligheidsvoorschriften voor goederen en personen en de vereisten van de dienst.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: schepen escorteren, verhuring of dienstverlening, passagiers vervoeren (charter en grote pleziervaart), optreden als loods en de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De uitrusting van het schip voorbereiden en in werking stellen tijdens het afmeren of aanmeren (ankers, kabels, touwen en tuigage, ...)  Info block
- Maakt meerlijnen of trossen vast aan het schip met meerpennen  Info block
Kennis van nautische hulpmiddelen  Info block
Kennis van schiemanswerk  Info block
De scheepsuitrusting (scheepskraan, ...), de inschepingsuitrusting voor passagiers of de reddingsuitrusting hanteren  Info block
- Werkt volgens de vastgelegde procedures, richtlijnen en afspraken  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
De zeeroute surveilleren en eventuele hindernissen op het traject identificeren  Info block
- Leest zeekaarten
- Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, radar, ...)  Info block
Basiskennis van meteorologie  Info block
Kennis van navigatietechnieken  Info block
Kennis van vaarregels  Info block
Kennis van signalisatie  Info block
Schepen laden en lossen
De lading rangschikken en beveiligen  Info block
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Gebruikt gespecialiseerd materiaal voor het manipuleren van lasten (reachstacker, terminal trekker, straddle carrier, brugkraan, laadschop, …)
- Plaatst lekbakken of haalt ze weg
- (Ont)koppelt de laadslangen, gasretourleidingen en laadarmen en bedient de afsluiters
- Stekkert containers
- Communiceert met de interventieteams met een portofoon of genormaliseerde hand- en armseinen
- Stapelt, stouwt, ontstapelt en verankert de lading volgens de voorschriften
- Gebruikt aangepaste technieken en hulpmiddelen voor het stapelen en ontstapelen, verdelen van het gewicht, stuwen en verankeren van de lading
- Verdeelt het gewicht van de lading volgens de opdracht
- Houdt rekening met het type voertuig en de lading bij het openen en sluiten van de laadruimte  Info block
Kennis van laad- en stouwtechnieken  Info block
Het schip, het tuig (kabels, touwen, windassen, ...) of de machinekamer onderhouden  Info block
- Voert in teamverband het onderhoud van het schip (schuren, ontroesten, schilderen, lakken, …) uit volgens het onderhoudsprogramma
- Controleert de vloeistofpeilen van de motoren (olie, diesel, water, …)
- Vervangt en reinigt filters
- Controleert elektrische verbruikers en scheepsinstallaties (lieren, sturing roerwerk, systemen voor vasthechten van lading, …)
- Stelt een diagnose bij defecten
- Herstelt defecten
- Verzekert het onderhoud en de controle van meertouwen, -trossen en sleepmaterieel  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures  Info block
De veiligheidsuitrusting controleren en onderhouden (goederenbehandelings- en reddingsmaterieel)  Info block
Kennis van maritiem recht  Info block
Kennis van veiligheidsregels op zee  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een zeevaart uitvoeren:
Aan de kust  Info block
Besturen van een pleziermotorjacht  Info block
Besturen van een plezierzeiljacht  Info block
Groot jacht  Info block
Op de lange omvaart  Info block
Professionele pleziervaart  Info block
Varen met:
Pleziermotorjacht  Info block
Plezierzeiljacht  Info block
Schip voor gemeenschappelijk gebruik  Info block
Sleepboot  Info block
Vrachtschip  Info block
Passagiersschip  Info block
Varen met een opleiding of attest:
Zeekaarten  Info block
STCW A II (master and deck department)  Info block
STCW A V (special training requirements for personnel on certain types of ships)  Info block
STCW A VI (emergency, occupational safety, security, medical care and survival functions)  Info block
Yachtman  Info block
STCW A IV (radio communication and radio operators)  Info block
ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft)  Info block
Yachtnavigator  Info block
ROC (restricted operator certificate)  Info block
GOC (global operator certificate)  Info block
Het onderhoud van toestellen opstarten en controleren:
Automatische koel- en airconditioningsystemen  Info block
Motoraandrijving  Info block
Productie en distributie van elektriciteit, hydraulica  Info block
Stoomaandrijving  Info block
Deelnemen aan legeracties of -missies:
Defensie  Info block
Maritieme bescherming (strijd tegen vervuiling, assistentie, acties op zee, ...)  Info block
Steun aan strijdmachten  Info block
Activiteiten uitvoeren voor het aan- en afmeren of slepen van schepen  Info block
- Geeft de trossen of meerlijnen door aan het personeel aan wal
- Gebruikt hieuwlijn of werp
- Trekt de tros of meerlijn aan met een lier
- Gebruikt specifieke manœuvres voor het vastmaken en losmaken van te slepen of assisteren vaartuigen
- Gebruikt nautische hulpmiddelen
- Hanteert sleeplieren, sleephaak, werplijn, loper, …
- Geeft de kapitein aanwijzingen bij het uitvoeren van de manoeuvres
- Communiceert met de medewerkers
- Communiceert met het te slepen vaartuig  Info block
Kennis van aan- en afmeertechnieken  Info block
Kennis van verhalingstechnieken  Info block
Deelnemen aan zeevaartoperaties
Kaarten en nautische documenten actualiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt documentatie (internet,…)
- Houdt technische informatie up to date (kaarten, nautische documenten, ...)  Info block
Kennis van maritiem Engels  Info block
Kennis van stuurregels  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Stelt de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (smeren, onderdelen vervangen,…)
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
- Vult formulieren in
- Sorteert afval volgens richtlijnen
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Draait proef met toestellen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van regels voor het houden van de wacht  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Huishoudelijke taken uitvoeren  Info block
- Bereidt eenvoudige maaltijden in teamverband
- Reinigt de accomodatie en het dek in teamverband  Info block
Het schip besturen onder toezicht van de kapitein  Info block
- Houdt zich aan de stuurinstructies
- Gebruikt nautische hulpmiddelen
- Houdt rekening met de invloed van externe factoren op het schip (stromingen, getijden, ondieptes, nabijheid van andere schepen, …)  Info block
Kennis van vaarregels  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf met maritieme / havenactiviteiten  Info block
Transportbedrijf voor maritiem goederenvervoer  Info block
Transportbedrijf voor maritiem personenvervoer  Info block
Douane  Info block
Gespecialiseerde maritieme activiteiten (offshore)  Info block
Hulpverlening en bijstand aan personen  Info block
Defensie  Info block
Transport en logistiek  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
In openlucht  Info block
Wachtdienst  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven voor maritiem goederentransport, vervoer van passagiers, gespecialiseerde maritieme activiteiten, havenactiviteiten, bedrijven die bijstand verlenen op zee, het leger en loodsbedrijven. Je komt in contact met een internationaal team en soms ook met passagiers. Je werk varieert naargelang het type schip (containerschip, olietanker, sleepboot, cruiseschip, ...) en vaart (haven, professionele pleziervaart, lange omvaart, ...). Je werkt soms in ploegen op de brug (4 uur gevolgd door 8 uur rust). Je werkt soms in het weekend of ’s nachts. Je bent soms meerdere dagen of maanden van huis. Je werkt soms op de brug of in de machinekamer van schepen, in een kleine en lawaaierige omgeving.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Zeevaartbemanning. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Aan boord van zeeschepen moet je in het bezit zijn van een Zeemansboekje en een geldig vaarbevoegdheidsbewijs (Certificate of Competency) overeenkomstig het KB van 24 MEI 2006 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8350