Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
N320301  Info block
Goederenbehandeling in de haven  Info block
Andere benamingen
Medewerker havenkade (m/v)  Info block
Dokwerker (m/v)  Info block
Goederenbehandelaar in de haven (m/v)  Info block
Havenarbeider (m/v)  Info block
Havenarbeider-grijper (m/v)  Info block
Havenarbeider-klimmer (m/v)  Info block
Havenarbeider-laadknecht (m/v)  Info block
Havenarbeider-scheepsruim (m/v)  Info block
Havenarbeider-seiner (m/v)  Info block
Kadechef goederenbehandeling in de haven (m/v)  Info block
Kuiper (m/v)  Info block
Lader-losser (m/v)  Info block
Ladingcontroleur haven (m/v)  Info block
Ladinginspecteur (m/v)  Info block
Lichterschipper van het leger (m/v)  Info block
Markeerder (m/v)  Info block
Stuwer-vierder in het leger (m/v)  Info block
Sjorder (m/v)  Info block
Stuwadoor (m/v)  Info block
Teamchef goederenbehandeling in de haven (m/v)  Info block
Definitie
Voert werkzaamheden uit voor de overslag van goederen (bulk, koolwaterstof, goederen, containers, ...) in de haven aan boord van boten (zeeschepen, schuiten, ...) of op de kade (trein, vrachtwagen, ...). Werkt manueel of met behulp van heftoestellen met stuurcabine (heftruck, ...) of zware voertuigen (hijskat, straddle carrier). Houdt zich aan het havenreglement en de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteit kan zijn: de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Materiaal, stroppen, lieren, ... selecteren en plaatsen volgens de aard van de lading  Info block
- Schat de last in (gewicht, volume, zwaartepunt, ...)
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Gebruikt materiaal voor het vastzetten en losmaken van de lading (twistlock, stackers, …)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels van de haven  Info block
De luiken van het vrachtruim openen of sluiten  Info block
- Controleert buikdenning op lekkage  Info block
De uitrusting voor de toegang tot schepen installeren en nakijken (hellingen, valreepstrappen en loopbruggen)  Info block
Kennis van organisatie en werking van de havenzone (circulatieplan, opslagzones, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsregels van de haven  Info block
De lasten verwijderen, neerzetten en plaatsen in samenwerking met het walpersoneel  Info block
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Gebruikt gespecialiseerd materiaal voor het manipuleren van lasten (reachstacker, terminal trekker, straddle carrier, brugkraan, laadschop …)
- Plaatst lekbakken of haalt ze weg
- (Ont)koppelt de laadslangen, gasretourleidingen en laadarmen en bedient de afsluiters
- Stekkert containers
- Communiceert met de interventieteams met een portofoon of genormaliseerde hand- en armseinen  Info block
Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen  Info block
Kennis van eigenschappen van hef- en hijstoestellen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor gevaarlijke producten  Info block
De werkzone reinigen en opruimen (materieel, hulpstukken, ...)  Info block
- Reinigt de laadruimtes, tanks en lenskorven door ontgassen, uitstomen of droogdweilen
- Pompt restanten in slobtanks
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van veiligheidsregels van de haven  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Leest technische documenten
- Stelt de installatie veilig voor het uitvoeren van onderhoud
- Gaat de werking en de staat van de machine en uitrustingen na
- Smeert en reinigt de machines en de uitrusting volgens de opdracht
- Stemt de hoeveelheid product af op de vervuiling en het oppervlak
- Voert kleine herstellingen uit
- Vult vloeistofpeilen bij indien nodig
- Vervangt onderdelen indien nodig
- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke
- Registreert de uitgevoerde onderhoudsactiviteiten
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan curatief onderhoud op
- Draait proef met de machines  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor laad- en lostoestellen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs C  Info block
Rijbewijs C+E  Info block
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
Varen met een opleiding of attest:
Vaarbewijs A  Info block
Vaarbewijs B  Info block
Rijnpatent  Info block
Algemeen stuurbrevet  Info block
Beperkt stuurbrevet  Info block
Ladingen verplaatsen met behulp van:
Heftruck  Info block
Hijskat  Info block
Scheepskraan  Info block
Straddle carrier  Info block
Tractor  Info block
Truck met windas  Info block
Kennis van reglementering voor het besturen van toestellen voor goederenbehandeling  Info block
De producten ontvangen en controleren (hoeveelheid, conformiteit, schade, markering, ...)
Een staat met vastgestelde gebreken en incidenten doorgeven aan de betrokken diensten  Info block
- Gebruikt optische leestoestellen voor barcodes (scanner, flasher, ...)
- Leest codes en symbolen
- Leest en controleert leveringsbonnen
- Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging
- Voorziet de goederen van een code en/of label
- Registreert afwijkingen  Info block
Eerstelijnsonderhoud van toestellen en uitrustingen uitvoeren  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor laad- en lostoestellen  Info block
De producten verpakken of herconditioneren (sorteren, groeperen per lot, ...)  Info block
- Gaat de aanwezigheid van onderdelen na
- Gebruikt beschermmaterieel voor voorwerpen (plastiekfolie, mousse, golfkarton, …)
- Gebruikt machinale en/of manuele technieken voor het inpakken en labelen van goederen (banderolleren, cylindrisch etiketteren, flowpack, kartonneren, gesloten krimp, open krimp, …)
- Springt economisch om met inpakmaterialen
- Houdt zich aan de order
- Past de bedrijfsregels voor etikettering toe  Info block
Werkzaamheden voor havenbeveiliging uitvoeren (brandpreventie, netten tegen vervuiling, ...)  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt een (ingebouwd of vast) computersysteem
- Registreert de ontvangen en vertrokken goederen
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Haven  Info block
Bedrijf voor goederenbehandeling  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Transportbedrijf voor maritiem goederenvervoer  Info block
Defensie  Info block
Transport en logistiek  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in havenbedrijven of het leger en komt in contacten met bedieners van portaalkranen, kraanbestuurders, .... Je werk varieert volgens het soort team (werk aan wal, aan boord, op het dek, in het scheepsruim, ...), het type goederenbehandeling (sjorren, grijpen, laden of lossen, ...), of de karakteristieken van de overslagwerkzwaamheden (capaciteit van het schip, eigenschappen van de goederen, ...). Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkuren, in de weekends, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in havens (haventerminal, kade van een zee- of rivierhaven, ...) en soms op hoogte. Je draagt herhaaldelijk zware of grote lasten. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Voor dit beroep vraagt men meestal geen diploma of ervaring.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8344, 9333