Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
N410101  Info block
Vrachtwagen besturen  Info block
Andere benamingen
Bestuurder autotrailer (m/v)  Info block
Bestuurder kiepwagen (m/v)  Info block
Bestuurder laadbak (m/v)  Info block
Bestuurder van extra zware voertuigen (m/v)  Info block
Bestuurder van extra zware voertuigen voor het leger (m/v)  Info block
Vrachtrijder (m/v)  Info block
Vrachtwagenbestuurder (m/v)  Info block
Vrachtwagenbestuurder goederentransport op lange trajecten (m/v)  Info block
Vrachtwagenchauffeur internationaal vervoer (m/v)  Info block
Vrachtwagenchauffeur internationaal vrachtvervoer (m/v)  Info block
Vrachtwagenchauffeur internationaal transport (m/v)  Info block
Vrachtwagenchauffeur regionaal vervoer (m/v)  Info block
Chauffeur van een vrachtwagen onder geleide temperatuur (m/v)  Info block
Chauffeur uitzonderlijk vervoer (m/v)  Info block
Chauffeur in de brandstoffenhandel (m/v)  Info block
Chauffeur van een takelwagen (m/v)  Info block
Bestuurder van transporteenheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (m/v)  Info block
Chauffeur van een vrachtwagen met aanhangwagen (m/v)  Info block
Verhuiswagenchauffeur (m/v)  Info block
Koelwagenchauffeur (m/v)  Info block
Chauffeur betonmixer (m/v)  Info block
Chauffeur (m/v)  Info block
Truckchauffeur (m/v)  Info block
Trucker (m/v)  Info block
Chauffeur distributie (m/v)  Info block
Bestuurder van een tankwagen (m/v)  Info block
Bestuurder van een trekker (m/v)  Info block
Bestuurder van een trekker-oplegger (m/v)  Info block
Bestuurder van een vrachtwagen met aanhangwagen (m/v)  Info block
Bestelwagenchauffeur (m/v)  Info block
Camioneur (m/v)  Info block
Vrachtwagenchauffeur op lange trajecten (m/v)  Info block
Camionchauffeur (m/v)  Info block
Tankwagenchauffeur (m/v)  Info block
Bestuurder van een oplegger voor het leger (m/v)  Info block
Chauffeur trekker-oplegger (m/v)  Info block
Bestuurder voor het transport van voertuigen (m/v)  Info block
Definitie
Bestuurt een zwaar wegvoertuig met een totaal toegelaten geladen gewicht hoger dan 3,5 ton. Vervoert goederen over een middellange of lange afstand (producten, voertuigen, ...). Volgt het arbeidsreglement en het reglement op het wegvervoer en de eisen van de klant (termijn, eenvormigheid ...). Voert werkzaamheden uit met betrekking tot het transport (vastsnoeren van ladingen, aftekenen van documenten, controle van goederen ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: laden, lossen en het basisonderhoud van het voertuig uitvoeren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De staat van het voertuig en de uitrusting nakijken
De koppeling uitvoeren  Info block
- Legt een controleronde af rond de vrachtwagen
- Controleert het voertuig op zichtbare beschadiging
- Volgt de signalen van controlemeters en –lampjes op
- Gaat het peil van brandstof, olie en koelvloeistof na en vult bij indien nodig
- Rijdt de trekker achterwaarts onder de oplegger
- Zet de luchtvering van de trekker omhoog
- Rijdt voorwaarts om te controleren of de oplegger vast hangt
- Sluit slangen en kabels aan
- Zet de luchtvering in de rijstand
- Brengt vervoerssignalisatie aan op het voertuig  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Het traject bepalen volgens de eigenschappen van het voertuig, de lading en de leveringsprioriteiten  Info block
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, stadsplannen, ...)
- Voert een trajectcontrole uit (files, ongevallen, openbare werken, …)  Info block
Het laden van goederen in het voertuig organiseren of controleren  Info block
- Gaat de gewichtsverdeling van de lading na
- Stapelt, stouwt, ontstapelt en verankert de lading volgens de voorschriften
- Werkt volgens het laadplan, de routeplanning en regels voor het veilig laden (zware goederen onderaan, gelijkmatig laden, …)  Info block
Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van laad- en stouwtechnieken  Info block
De aanwezigheid en geldigheid van boord- en transportdocumenten nakijken  Info block
Meldt problemen met de boord- en vervoersdocumenten aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van douaneformaliteiten  Info block
Producten of goederen ophalen, vervoeren en leveren
De conformiteit van de goederen samen met de klant controleren  Info block
- Gebruikt een tachograaf
- Past de rijstijl aan de te vervoeren producten aan
- Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging
- Stelt indien nodig een schaderapport op
- Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke
- Verzorgt taal, gedrag en houding in contact met de klant  Info block
Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt de boordcomputer
- Gebruikt communicatiemiddelen
- Houdt gegevens bij over de uitvoering van de opdrachten
- Meldt wijzigingen in de planning aan de verantwoordelijke
- Vraagt hulp of advies bij problemen
- Houdt zich aan regels en afspraken van de organisatie  Info block
Urgentiemaatregelen uitvoeren in geval van ongeval
De betrokken diensten waarschuwen  Info block
- Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in
- Meldt het probleem aan de bevoegde instantie en de verantwoordelijke
- Vult de aard en de omvang van het ongeval in op een Europees aanrijdingsformulier
- Verzekert de signalisatie van het voertuig
- Herstart het voertuig met een hulpbatterij  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs C  Info block
Rijbewijs C1  Info block
Rijbewijs C+E  Info block
Rijbewijs C1+E  Info block
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
ADR categorie I  Info block
ADR categorie II (tanks)  Info block
ADR categorie III (klasse 1)  Info block
ADR categorie IV (brandstoffen)  Info block
ADR klasse 7  Info block
Vakbekwaamheid voor het vervoer van levende dieren  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Meeneemheftruck  Info block
Autolaadkraan  Info block
Een specifiek voertuig besturen:
Vrachtwagen  Info block
Autotrailer  Info block
Containervrachtwagen  Info block
Trekker-oplegger  Info block
Koelwagen  Info block
Veewagen  Info block
Voertuig uitzonderlijk vervoer (onverdeelbare massa, grote lengte)  Info block
Vrachtwagen met autolaadkraan  Info block
Vrachtwagen met huif  Info block
Vaste wagen  Info block
Vrachtwagen met middenas aanhangwagen (wipkar)  Info block
Transport onder geleide temperatuur (ATP)  Info block
Takelwagen  Info block
Pantserwagen  Info block
Vrachtwagen met hanglading  Info block
Vrachtwagen met laadklep  Info block
Tankwagen voor gevaarlijke stoffen (koolwaterstof ...)  Info block
Tankwagen voor voedingsmiddelen (wijn, melk ...)  Info block
Kiepwagen  Info block
Betonmixer  Info block
Verplaatsingen doen:
Internationaal  Info block
Nationaal  Info block
Regionaal  Info block
Kennis van de wegcode  Info block
Vervoer van:
Bouwmaterialen  Info block
Bulkproducten (graangewassen, ruwe grondstoffen ...)  Info block
Gekapt stamhout  Info block
Levende dieren  Info block
Glas  Info block
Boomstammen, buizen  Info block
Uitzonderlijk transport  Info block
Auto's  Info block
Gaat de aanwezigheid en de geldigheid van de vrachtgebonden documenten na  Info block
Een voertuig manueel of met behulp van niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling laden en lossen  Info block
- Stapelt, stouwt, ontstapelt en verankert de lading volgens de voorschriften
- Gebruikt aangepaste technieken en hulpmiddelen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Douaneformaliteiten vervullen bij de grensdiensten  Info block
Kennis van douaneformaliteiten  Info block
Basiskennis van Engels  Info block
Basiskennis van Frans  Info block
Basiskennis van Duits  Info block
Producten doseren en stalen nemen  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Een betonpomp bedienen  Info block
Basisonderhoud uitvoeren
Het voertuig reinigen  Info block
- Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting, remmen, ABS, retarder, cruise-control, motor, …)
- Volgt de signalen van controlemeters en –lampjes op
- Vervangt onderdelen indien nodig (lampen, zekeringen, …)
- Gaat het peil van brandstof, olie, koelvloeistof en remvloeistof na en vult bij indien nodig
- Smeert onderdelen indien nodig
- Beschermt onderdelen tegen vorst
- Gaat de netheid van het voertuig en de laadruimte na
- Reinigt het voertuig volgens de richtlijnen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Neutraliseert olievlekken
- Meldt slijtage en problemen aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene vrachtwagenmechanica  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Bedrijf voor autoverhuur  Info block
Boor- of delvingsbedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Productiebedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Transportbedrijf  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bosbouw  Info block
Bouw  Info block
Financiële sector  Info block
Handel  Info block
Vastgoed  Info block
Landbouw  Info block
Defensie  Info block
Transport en logistiek  Info block
Visserij  Info block
Horeca  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Sociale dienstverlening  Info block
Als zelfstandige  Info block
Op verplaatsing voor langere tijd  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Ononderbroken geconcentreerd werken  Info block
Werkomgeving
Je werkt aan boord van voertuigen van meer dan 3,5 ton voor rekening van transportbedrijven, industriële of commerciële bedrijven, bedrijven die vrachtwagens verhuren met bestuurder, defensie. Je komt in contact met het planningspersoneel, klanten, douanediensten, ... Je werk varieert naargelang het type voertuig (tankwagen, veewagen, autotrailer, ...), de aard van de lading (gevaarlijke producten, bulkproducten, dieren, ...) en de route (regionaal, nationaal, internationaal). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts en bent soms meerdere dagen afwezig van huis. Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, fluovestje ...).
Je begrijpt, spreekt en schrijft één of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Vrachtwagen besturen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Bestuurders moeten in het bezit zijn van een rijbewijs van categorie C en bestuurders in beroepsverband moeten voldoen aan de vakbekwaamheidsvereisten zoals opgenomen in het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Vrachtwagenchauffeur (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Betonmixerchauffeur (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Betonpompbediener (m/v)

ISCO-08-code:8332