Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
N410201  Info block
Particulier personenvervoer over de weg  Info block
Andere benamingen
Directiechauffeur (m/v)  Info block
Privé-chauffeur (m/v)  Info block
Taxibestuurder (m/v)  Info block
Taxichauffeur (m/v)  Info block
Begeleidend chauffeur van mensen met een beperkte mobiliteit (m/v)  Info block
Begeleidend chauffeur toerisme (m/v)  Info block
Chauffeur defensie (m/v)  Info block
Chauffeur van een gehuurde luxe-auto (m/v)  Info block
Chauffeur voor bezoldigd personenvervoer met voertuigen tot maximum 9 plaatsen (m/v)  Info block
Motortaxibestuurder (m/v)  Info block
Bestuurder voor privévervoer (m/v)  Info block
Bestuurder van privéwagen (m/v)  Info block
Bestuurder van een licht legervoertuig (m/v)  Info block
Bestuurder volgmotor voor de pers (m/v)  Info block
Bedrijfschauffeur (m/v)  Info block
Bestuurder fietstaxi (m/v)  Info block
Dierentaxichauffeur (m/v)  Info block
Chauffeur particulier personenvervoer (m/v)  Info block
Definitie
Vervoert personen (vervoer van gevarieerd cliënteel, toeristische rondritten ...) met een licht voertuig (capaciteit van minder dan 9 personen). Volgt het wegreglement, de veiligheidsvoorschriften voor goederen en personen en de opgelegde reistijd en kwaliteitseisen.
Bijkomende activiteit kan zijn: vervoer van dieren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Klanten aan boord van het voertuig ontvangen
De bestemming en wensen met de klant afspreken  Info block
- Houdt zich aan het afgesproken tijdstip
- Helpt de passagiers bij het in- en uitstappen
- Draagt de bagage en plaatst deze in de kofferruimte
- Informeert de reiziger
- Verzorgt taal, gedrag en houding in contact met de klant
- Gaat op een professionele manier om met onbegrip of klachten  Info block
Kennis van reglementering voor personenvervoer  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor personen  Info block
De reisweg bepalen naargelang de beschikbare reistijd en de verkeersomstandigheden  Info block
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, stadsplannen, ...)
- Stippelt een route uit afhankelijk van de verkeersomstandigheden
- Houdt bij het bepalen van de reisweg rekening met de wensen van de klant  Info block
Kennis van geografische en culturele omgeving (toeristische bezienswaardigheden ...)  Info block
De klant naar zijn bestemming brengen en daar afzetten  Info block
- Past de snelheid van het voertuig aan in functie van de weer-, weg- en verkeersomstandigheden
- Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van de wegcode  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor personen  Info block
Boorddocumenten van het voertuig invullen  Info block
- Houdt gegevens bij over de uitvoering van de opdrachten
- Houdt zich aan regels en afspraken van de organisatie  Info block
Basisonderhoud uitvoeren
Het voertuig reinigen  Info block
- Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting, remmen, ABS, retarder, cruise-control, motor, …)
- Volgt de signalen van controlemeters en –lampjes op
- Vervangt onderdelen indien nodig (lampen, zekeringen, …)
- Gaat het peil van brandstof, olie, koelvloeistof en remvloeistof na en vult bij indien nodig
- Smeert onderdelen indien nodig
- Beschermt onderdelen tegen vorst
- Gaat de netheid van het voertuig en de laadruimte na
- Reinigt het voertuig volgens de richtlijnen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Neutraliseert olievlekken
- Meldt slijtage en problemen aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van automechanica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verplaatsingen doen:
Stedelijk  Info block
Regionaal  Info block
Nationaal  Info block
Internationaal  Info block
Kennis van de wegcode  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs A  Info block
Rijbewijs B  Info block
Vakbekwaamheid voor het vervoer van levende dieren  Info block
Professionele kaart voor taxibestuurder  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Eerste hulp  Info block
Een specifiek voertuig besturen:
Luxelimousine  Info block
Motor  Info block
Fiets  Info block
Betalingen innen voor een verplaatsing
Een prijsofferte opstellen
Een factuur afleveren  Info block
- Maakt rekeningen op
- Verwerkt betalingen (cash, bankkaart, kredietkaart)
- Houdt de kassa bij  Info block
Een toeristische of gepersonaliseerde rondrit uitvoeren
Uitleg geven op vraag van de klant  Info block
- Bevraagt de klant over de doelgroep, de route, mogelijke bezienswaardigheden, …
- Stippelt een route uit volgens de wensen van de klant
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, …)  Info block
Dieren vervoeren voor rekening van een klant  Info block
Ziekenvervoer of vervoer van andersvaliden voor een verzorgingsinstelling of ziekenhuis  Info block
Gegevens van een opdracht registreren (uurroosters, traject, ongevallen, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over de uitvoering van de opdrachten
- Vult administratieve documenten in (dienstencheques, dienststaat, vervoerbewijs, ...)  Info block
Kennis van reglementering voor personenvervoer  Info block
Via radio communiceren  Info block
- Ontvangt telefonische oproepen van klanten
- Houdt contact met de centrale via de radio  Info block
Kennis van het tot stand brengen van een radioverbinding  Info block
Urgentiemaatregelen uitvoeren in geval van ongeval
De betrokken diensten waarschuwen  Info block
- Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in
- Meldt het probleem aan de bevoegde instantie en de verantwoordelijke
- Vult de aard en de omvang van het ongeval in op een Europees aanrijdingsformulier
- Verzekert de signalisatie van het voertuig  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor personen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor autoverhuur  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Taxibedrijf  Info block
Openbare sector  Info block
Verzorgende instelling of ziekenhuis  Info block
Handelsvennootschap  Info block
Interimbedrijf  Info block
OCMW en gemeente  Info block
PWA  Info block
Vereniging (vzw,...)  Info block
Invoegbedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Defensie  Info block
Personenvervoer  Info block
Transport en logistiek  Info block
Als zelfstandige  Info block
Verplicht uniform  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Ononderbroken geconcentreerd werken  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor privébedrijven (taxinetwerken, verhuur van voertuigen met chauffeur, ...), administraties (overheidsdiensten, leger, ...), privépersonen. Je komt in contact met een divers publiek (professioneel, toeristisch, ...). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen, 's nachts en maakt soms verplaatsingen van meerdere dagen.
Je begrijpt en spreekt één of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Particulier personenvervoer over de weg. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Bestuurders moeten in het bezit zijn van een rijbewijs van categorie A of B en voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in het KB van 31 oktober 2008 betreffende het rijbewijs.
Bestuurders van voertuigen voor bezoldigd vervoer van personen moeten voldoen aan de vereisten beschreven in het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Taxichauffeur (m/v)

ISCO-08-code:8321, 8322