Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 6-10-16
N410301  Info block
Bezoldigd personenvervoer  Info block
Andere benamingen
Bestuurder schoolvervoer (m/v)  Info block
Bestuurder van een autocar (m/v)  Info block
Bestuurder van een bus (m/v)  Info block
Bestuurder van een minibusje voor meer dan 9 personen (m/v)  Info block
Bestuurder van een trolleybus (m/v)  Info block
Bestuurder van een bus voor leerlingenvervoer (m/v)  Info block
Bestuurder voor reizigers over de weg (m/v)  Info block
Buschauffeur (m/v)  Info block
Buschauffeur op de start- en landingsbaan (m/v)  Info block
Chauffeur van een stadsbus en interstedelijke bus (m/v)  Info block
Chauffeur van lijndienst voor personenvervoer (m/v)  Info block
Chauffeur van ophaaldienst voor personen (m/v)  Info block
Commercieel vertegenwoordiger openbaar vervoer (m/v)  Info block
Autobuschauffeur (m/v)  Info block
Bestuurder van een bus voor leerlingenvervoer (m/v)  Info block
Bestuurder van een toeristentreintje (m/v)  Info block
Bestuurder van troepentransport (m/v)  Info block
Chauffeur van een luxetouringcar (m/v)  Info block
Conducteur-ontvanger (m/v)  Info block
Koetsier (m/v)  Info block
Machinist (m/v)  Info block
Machinist-ontvanger (m/v)  Info block
Toeristenbuschauffeur (m/v)  Info block
Touringcarchauffeur (m/v)  Info block
Bestuurder van een tram (m/v)  Info block
Trambestuurder (m/v)  Info block
Bestuurder bezoldigd personenvervoer (m/v)  Info block
Definitie
Voert collectief personenvervoer uit in stedelijke, interstedelijke, regionale, nationale of internationale dienst. Volgt de wegcode, de veiligheidsvoorschriften voor goederen en personen en de vereiste reistijd en kwaliteitsnormen.
Bijkomende activiteit kan zijn: uitvoeren van toeristische rondritten of reizen (reisweg, hotelprestaties, douaneformaliteiten, toeristische uitleg, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het voertuig voorbereiden
Routes uitstippelen
Ongunstige omstandigheden voorzien  Info block
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, stadsplannen, ...)
- Houdt zich aan de opgegeven tijdstabellen
- Voert de opdracht uit volgens de vastgelegde procedures, richtlijnen en afspraken
- Anticipeert op weg-, weers- en verkeersomstandigheden  Info block
Kennis van reglementering voor personenvervoer  Info block
Kennis van reglementering voor wegtransport (zoals rij- en rusttijden)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Passagiers ontvangen, inlichten en zo nodig helpen  Info block
- Helpt de passagiers in- en uitstappen
- Informeert reizigers over reistijden en aansluitingen
- Maakt gebruik van de microfoon
- Licht de reizigers in over de uitrusting, veiligheids- en preventiemaatregelen in het voertuig
- Houdt zich aan de maximumbezetting van het voertuig
- Gaat op een professionele manier om met onbegrip of klachten  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Vervoersbewijzen aan boord van het voertuig controleren of verkopen  Info block
- Controleert de geldigheid van vervoersbewijzen
- Ontvangt betalingen en houdt de kassa bij
- Verwerkt betalingen (bankkaart, kredietkaart)  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van technieken voor conflictvoorkoming en -beheersing  Info block
Passagiers naar hun bestemming brengen volgens een vooraf bepaalde route  Info block
- Gebruikt een tachograaf
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, VHF, radar, wegenkaarten, ...)
- Laat de reizigers in- en uitstappen aan de voorgeschreven haltes
- Houdt zich aan de opgegeven tijdstabellen
- Past de snelheid van het voertuig aan in functie van de weer-, weg- en verkeersomstandigheden
- Rapporteert onregelmatigheden of incidenten  Info block
Kennis van de wegcode  Info block
Boorddocumenten van het voertuig invullen  Info block
- Vult het rittenblad in
- Houdt gegevens bij over de uitvoering van de opdrachten
- Gaat de geldigheid van de boorddocumenten na  Info block
Kennis van reglementering voor personenvervoer  Info block
Kennis van reglementering voor wegtransport (zoals rij- en rusttijden)  Info block
De staat van het voertuig controleren en het reinigen  Info block
- Controleert het voertuig op zichtbare beschadiging
- Volgt de signalen van controlemeters- en lampjes op en vervangt onderdelen (lampen, zekeringen, …)
- Gaat het peil van brandstof, olie, koelvloeistof en remvloeistof na en vult bij indien nodig
- Brengt de banden onder druk
- Rapporteert defecten en slijtage aan het voertuig aan de verantwoordelijke
- Reinigt het voertuig volgens de richtlijnen  Info block
Urgentiemaatregelen uitvoeren in geval van ongeval
De betrokken diensten waarschuwen  Info block
- Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in
- Meldt het probleem aan de bevoegde instantie en de verantwoordelijke
- Vult de aard en de omvang van het ongeval in op een Europees aanrijdingsformulier
- Verzekert de signalisatie van het voertuig
- Bakent een veiligheidszone af zodat op een veilige plaats verzameld kan worden  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verplaatsingen doen:
Naar luchthavens  Info block
Internationaal  Info block
Interstedelijk  Info block
Nationaal  Info block
Regionaal  Info block
Stedelijk  Info block
Lijndienst  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs D  Info block
Rijbewijs D+E  Info block
Rijbewijs D1  Info block
Rijbewijs D1+E  Info block
Tram  Info block
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Eerste hulp  Info block
Vervoeren van:
Bedrijfspersoneel  Info block
Personen met een beperkte mobiliteit  Info block
Scholieren  Info block
Reizigers  Info block
Een specifiek voertuig besturen:
Gelede bus  Info block
Trolleybus  Info block
Toeristencar  Info block
Toeristentreintje  Info block
Dubbeldekbus  Info block
Tram  Info block
Huurrijtuig  Info block
Huifkar  Info block
Paardentram  Info block
Koets  Info block
Fietstaxi  Info block
De route bepalen, hotelprestaties betalen en douaneformaliteiten vervullen tijdens een toeristische rondreis  Info block
- Coördineert administratieve en financiële formaliteiten tijdens een rondreis (betaalt hotels, betaalt of controleert toegangstickets voor bezienswaardigheden of activiteiten, …)
- Houdt zich aan de planning voor daguitstappen of het vertrekken naar de volgende verblijfplaats
- Informeert de reizigers over de planning  Info block
Kennis van douaneformaliteiten  Info block
Uitleg geven aan passagiers tijdens een toeristische rondrit  Info block
Kennis van toeristische geografie  Info block
Het comfort van de reizigers bewaken  Info block
- Stopt en vertrekt op een rustige manier
- Regelt de temperatuur binnenin het voertuig in overeenstemming met de weeromstandigheden
- De passagiers helpen met de bagage  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Dienst voor toerisme  Info block
Pretpark  Info block
Lokale attractie  Info block
Transportbedrijf  Info block
Autocarbedrijf  Info block
Autobusbedrijf  Info block
Amusement  Info block
Defensie  Info block
Sport  Info block
Toerisme  Info block
Transport en logistiek  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Ononderbroken geconcentreerd werken  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor autobus- en autocarbedrijven, reisbureaus, openbare instanties, administraties en het leger. Je komt in contact met een passagiers van het openbaar vervoer, schoolkinderen, personeel van bedrijven, ... en werkt samen met het personeel van de organisatie (bedrijfspersoneel, lijnverantwoordelijke, controleur, ...). Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkroosters, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts en bent soms meerdere dagen afwezig van huis.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bezoldigd personenvervoer. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor de beroepen Autobuschauffeur , Autocarchauffeur , Chauffeur pleziervoertuigen of Trambestuurder vind je op de website van onderwijskiezer.
Bestuurders moeten in het bezit zijn van een rijbewijs van categorie D en bestuurders in beroepsverband moeten voldoen aan de vakbekwaamheidsvereisten zoals opgenomen in het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Autobuschauffeur (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Autocarchauffeur (m/v)

ISCO-08-code:8331