Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
N410401  Info block
Boodschappen en expresleveringen  Info block
Andere benamingen
Bediende koerierdienst douane (m/v)  Info block
Besteller consumptiegoederen (m/v)  Info block
Besteller warme maaltijden (m/v)  Info block
Koerier (m/v)  Info block
Koerier expresleveringen (m/v)  Info block
Koerier licht voertuig (m/v)  Info block
Koerier tweewielig voertuig (m/v)  Info block
Pizzabesteller (m/v)  Info block
Chauffeur koerierdienst (m/v)  Info block
Bestelwagenbestuurder (m/v)  Info block
Sprinter (m/v)  Info block
Meteropnemer (m/v)  Info block
Koerier-besteller (m/v)  Info block
Definitie
Voert, op aanvraag, het expresvervoer uit van allerlei pakjes (voorwerpen, losse stukken, bereide maaltijden, medicijnen) of documenten (omslagen, originele aktes, ...) die een bijzondere behandeling vergen qua hoogdringendheid, waarde of breekbaarheid. Bestuurt een licht voertuig (scooter, motor, auto, ...). Volgt de veiligheidsvoorschriften. Werkt binnen de gevraagde termijn.
Bijkomende activiteit kan zijn: aanverwante activiteiten uitoefenen (innen van betaling, voorbereiding van bestellingen, noteren van water-, elektriciteit- en gasmeterstand, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het traject uitstippelen volgens de vereisten van de levering
De documenten nakijken (uurroosters, bestelling, ...)  Info block
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, stadsplannen, ...)
- Houdt bij het bepalen van de reisweg rekening met de wensen van de klant
- Houdt zich aan het afgesproken tijdstip  Info block
Kennis van geografische gebied  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van reglementering voor wegtransport (zoals rij- en rusttijden)  Info block
Pakjes, omslagen, bereide gerechten op of in het voertuig laden  Info block
- Stapelt, stouwt, ontstapelt en verankert de lading volgens de voorschriften
- Gebruikt aangepaste technieken en hulpmiddelen
- Laadt het voertuig naargelang de uitgestippelde route  Info block
Pakjes bij de klant leveren of afhalen naargelang de vraag  Info block
- Past de rijstijl aan de te vervoeren producten aan
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, stadsplannen, ...)
- Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging
- Vraagt aan de klant of alles naar wens is
- Vult de leveringsbon in  Info block
Kennis van verkeersregels en regels voor het parkeren in de agglomeratie  Info block
Kennis van levering en verzending van goederen (bv. just in time)  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Informatie over het transport en eventuele onregelmatigheden meedelen  Info block
- Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke
- Meldt schade aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Basisonderhoud uitvoeren
Het voertuig reinigen  Info block
- Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting, …)
- Volgt de signalen van controlemeters en –lampjes op
- Vervangt onderdelen indien nodig (lampen, zekeringen, …)
- Gaat het peil van brandstof, olie, koelvloeistof en remvloeistof na en vult bij indien nodig
- Reinigt het voertuig  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Leveringen doen per:
Fiets  Info block
Scooter kleiner dan 50 cm³  Info block
Scooter - Motor kleiner dan 125 cm³  Info block
Scooter - Motor groter dan 125 cm³  Info block
Bromfiets  Info block
Licht motorvoertuig (minder dan 3,5 ton)  Info block
Gepantserde auto (voor geld- en waardetransport)  Info block
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs A  Info block
Rijbewijs AM  Info block
Rijbewijs B  Info block
De te leveren bestellingen ontvangen en voorbereiden (ophaling, verpakking, ...)  Info block
- Beantwoordt vragen over de producten en diensten
- Verzorgt taal, gedrag en houding in contact met de klant
- Vergelijkt de te leveren goederen met de bestelbon
- Gebruikt optische leestoestellen voor barcodes (scanner, flasher, ...)
- Controleert de documenten die bij de producten horen
- Verpakt de producten volgens de verpakkingsvoorschriften
- Signaleert aan de verantwoordelijke wanneer het verpakkingsmateriaal dreigt uit te putten
- Stapelt de goederen volgens de voorschriften  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Eenvoudige keukenbereidingen maken  Info block
- Bereidt gerechten aan de hand van een recept
- Respecteert de juiste proporties van de maaltijdcomponenten
- Werkt gerechten af volgens de bestellingen  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Administratieve formaliteiten vervullen bij administraties en overheden (politiebureau, ambassade, ministerie ...)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot douaneformaliteiten (nazicht van pakjes, aangiftes doen ...)  Info block
Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van douaneformaliteiten  Info block
Documenten met betrekking tot het afgeven of ophalen van een omslag of pakje samen met de klant in orde maken (aftekening, vrachtbrief, reserve ...)  Info block
- Vult formulieren in (tijdstip, ontvangen betalingen, klachten, ...)
- Bedient het registratiesysteem
- Vraagt een handtekening van de klant
- Gaat de aanwezigheid van vereiste documenten na  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Betalingen ontvangen  Info block
- Brengt artikels in rekening
- Verwerkt betalingen (cash, bankkaart, kredietkaart)
- Maakt een BTW-bon of factuur volgens de wettelijke normen  Info block
Kennis van inningsprocedures  Info block
Urgentiemaatregelen uitvoeren in geval van ongeval
De betrokken diensten waarschuwen  Info block
- Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in
- Meldt het probleem aan de bevoegde instantie en de verantwoordelijke
- Vult de aard en de omvang van het ongeval in op een Europees aanrijdingsformulier
- Verzekert de signalisatie van het voertuig  Info block
Meterstanden opnemen bij de klanten  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Analyselaboratorium  Info block
Bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Bedrijf voor expreszendingen  Info block
Fastfoodrestaurant  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Transitzone (haven, luchthaven, ...)  Info block
Transportbedrijf  Info block
Douane  Info block
Financiële sector  Info block
Vastgoed  Info block
Industrie  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Transport en logistiek  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Sociale dienstverlening  Info block
Ononderbroken geconcentreerd werken  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor bedrijven gespecialiseerd in expreskoerierdiensten of organisaties die een interne koerierdienst hebben (bedrijven, administraties ...). Je komt in contact met klanten (bedrijven, particulieren, administraties ...) en werkt volgens prioriteit van de leveringen, wachttijden, .... Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkroosters, in het weekend of op feestdagen. Je komt vaak in het verkeer (files, parkeren in de stad ...) en werkt meestal in een beperkte regio (agglomeratie of stadsrand, meerdere sites, haven, luchthaven ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Boodschappen en expresleveringen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Bestuurders van voertuigen moeten in het bezit zijn van een rijbewijs.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8321, 8322