Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
N410501  Info block
Goederen over korte afstand vervoeren en leveren  Info block
Andere benamingen
Besteller-distributeur van maaltijden (m/v)  Info block
Besteller van bereide gerechten (m/v)  Info block
Bestuurder-begeleider van een voertuig (m/v)  Info block
Bestuurder-besteller brandstofbevoorrading (m/v)  Info block
Bestuurder-besteller installateur (m/v)  Info block
Bestuurder-besteller koeriersbedrijf (m/v)  Info block
Bestuurder-besteller koeriersbedrijf vrachtwagen (m/v)  Info block
Bestuurder-leverancier (m/v)  Info block
Bestuurder-leverancier goederen (m/v)  Info block
Bestuurder-leverancier van gebruiksklaar beton (m/v)  Info block
Bestuurder melkophaling (m/v)  Info block
Bestuurder vuilnisophaling (m/v)  Info block
Bestuurder vuilniswagen (m/v)  Info block
Chauffeur-besteller (m/v)  Info block
Chauffeur-besteller-voorbereider (m/v)  Info block
Chauffeur-magazijnier (m/v)  Info block
Hulpbezorger (m/v)  Info block
Leverancier (m/v)  Info block
Leverancier van goederen aan huis (m/v)  Info block
Leverancier van voeding (m/v)  Info block
Leverancier-verkoper (m/v)  Info block
Chauffeur distributie (m/v)  Info block
Chauffeur-jockey (m/v)  Info block
Chauffeur over korte afstanden (m/v)  Info block
Definitie
Levert of haalt goederen op (pakjes, materialen, afval, ...) volgens een vooraf bepaalde route in een beperkte regio. Voert de leveringsronde uit met een licht voertuig of een vrachtwagen volgens de reglementering van het wegtransport en de eisen van het cliënteel (levertermijn, kwaliteit ...). Voert opdrachten uit met betrekking tot de levering (traject, laden/lossen van de goederen, aftekening van de leveringsdocumenten, ...). Kan specifieke handelingen uitvoeren (voorbereiding van bestellingen, montage van meubels, inning, maaltijdbezorging, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het traject uitstippelen volgens de vereisten van de levering
De documenten nakijken (uurroosters, bestelling, ...)  Info block
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, stadsplannen, ...)
- Houdt bij het bepalen van de reisweg rekening met de wensen van de klant
- Houdt zich aan het afgesproken tijdstip  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van geografische gebied  Info block
Kennis van reglementering voor wegtransport (zoals rij- en rusttijden)  Info block
Goederen voorbereiden
Goederen in het voertuig laden volgens het routeplan van de leveringen  Info block
- Vergelijkt de te leveren goederen met de bestelbon
- Gebruikt optische leestoestellen voor barcodes (scanner, flasher, ...)
- Controleert de documenten die bij de producten horen
- Verpakt de producten volgens de verpakkingsvoorschriften
- Stapelt, stouwt, ontstapelt en verankert de lading volgens de voorschriften
- Controleert op hoeveelheden, soort goederen en visuele beschadiging
- Gebruikt aangepaste technieken en hulpmiddelen
- Laadt het voertuig naargelang de uitgestippelde route  Info block
Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van laad- en stouwtechnieken  Info block
Bestellingen leveren bij klanten  Info block
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, stadsplannen, ...)
- Past de rijstijl aan de te vervoeren producten aan
- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje, ...)
- Bedient laadmaterieel (laadplatform, …)
- Vult de leveringsbon in  Info block
Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van het gebruik van een boordcomputer  Info block
Opvolggegevens van een levering of ophaling actualiseren (teruggave, weigering van levering, ...)  Info block
- Gebruikt de boordcomputer
- Gebruikt communicatiemiddelen
- Houdt gegevens bij over de uitvoering van de opdrachten
- Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van de te vervoeren producten  Info block
Kennis van het gebruik van een boordcomputer  Info block
Basisonderhoud uitvoeren
Het voertuig reinigen  Info block
- Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting, …)
- Volgt de signalen van controlemeters en –lampjes op
- Vervangt onderdelen indien nodig (lampen, zekeringen, …)
- Gaat het peil van brandstof, olie, koelvloeistof en remvloeistof na en vult bij indien nodig
- Reinigt het voertuig  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Rijbewijs B  Info block
Rijbewijs B+E  Info block
Rijbewijs C  Info block
Rijbewijs C+E  Info block
Rijbewijs C1  Info block
Rijbewijs C1+E  Info block
Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)  Info block
ADR categorie I  Info block
ADR categorie II (tanks)  Info block
ADR categorie III (klasse 1)  Info block
ADR categorie IV (brandstoffen)  Info block
ADR klasse 7  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Heftruck  Info block
Meeneemheftruck  Info block
Platformwagen of trekker  Info block
Autolaadkraan  Info block
Elektrische transpallet  Info block
Een specifiek voertuig besturen:
Koelwagen  Info block
Tankwagen  Info block
Vrachtwagen met betonmolen  Info block
Vrachtwagen van meer dan 7,5 t  Info block
Vrachtwagen van minder dan 7,5 t  Info block
Vuilniswagen  Info block
Brandstofbevoorrading van:
Vliegtuig  Info block
Schip  Info block
Binnenvaartuig  Info block
Maaltijden leveren aan huis  Info block
Meubels monteren of huishoudtoestellen installeren en de klant inlichten over de werking ervan  Info block
Houdt zich aan de voorschriften van de constructeur
- Maakt gebruik van mechanische bevestigingssystemen (pluggen, vijzen, …)
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, …)
- Test het toestel volgens de voorschriften
- Regelt het beslag (scharnieren, sloten, schuif- en openingsmechanismen)
- Beantwoordt vragen van de gebruikers  Info block
De betaling van een levering ontvangen  Info block
- Brengt artikels in rekening
- Verwerkt betalingen (cash, bankkaart, kredietkaart)
- Maakt een BTW-bon of factuur  Info block
Een bestelling opnemen bij een klant
De eigenschappen van de producten voorstellen (promoties, nieuwigheden, ...)  Info block
- Past commerciële technieken toe
- Beantwoordt vragen over producten en diensten
- Verzorgt taal, gedrag en houding in contact met de klant
- Herkent de gewoontes van verschillende types van klanten en komt deze tegemoet  Info block
Voertuigen verplaatsen en parkeren in de stelplaats  Info block
Melk ophalen
Stalen nemen of metingen doen (temperatuur, dosering, ...)  Info block
- Voert een visuele en geurcontrole uit in de koeltank
- Controleert de temperatuur van de melk
- Registreert vastgestelde afwijkingen (geur, uitzicht, temperatuur, …)
- Neemt een staal volgens de procedures
- Plaatst het staal onmiddellijk in de thermische monsterbak (koelbox met ijswater)  Info block
Kennis van regels voor voedselhygiëne en -veiligheid  Info block
Een privévoertuig naar zijn leverings- of afhaalbestemming rijden (vervoer tussen sites, terughalen, ...)  Info block
Afval ophalen (huishoudafval, groot huisvuil, recycleerbaar glas, ...)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van procedures voor de afvoer van afval  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
Boor- of delvingsbedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Productiebedrijf  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Transport-, koerier- of groepagebedrijf  Info block
Vereniging  Info block
Winkel, detailhandel  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Financiële sector  Info block
Handel  Info block
Horeca  Info block
Vastgoed  Info block
Landbouw  Info block
Defensie  Info block
Transport en logistiek  Info block
Visserij  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Sociale dienstverlening  Info block
Ononderbroken geconcentreerd werken  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor transportbedrijven, koeriersbedrijven, de bouwsector, distributie, verhuur van voertuigen, … Je werkt samen met de logistieke dienst, het magazijn, de commerciële dienst, klanten, .... Je werkt soms met flexibele of onderbroken werkuren, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je komt vaak in het verkeer (vaak halt houden, parkeren in de stad, ...) en hanteert soms zware en grote lasten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Goederen over korte afstand vervoeren en leveren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Bestuurders van voertuigen moeten in het bezit zijn van een rijbewijs en bestuurders in beroepsverband met een rijbewijs uit de categorie C moeten voldoen aan de vakbekwaamheidsvereisten zoals opgenomen in het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8321, 8322