Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 6-10-16
N420101  Info block
Management goederentransport over de weg  Info block
Andere benamingen
Chef van een vrachtwagenbedrijf (m/v)  Info block
Hoofd van de verhuisdienst (m/v)  Info block
Hoofd van een bedrijf voor goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Hoofd van de afdeling goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Verantwoordelijke koerierbedrijf (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een koerierdienst (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor een multimodaal transportbedrijf (m/v)  Info block
Transportmanager (m/v)  Info block
Directeur van een bedrijf voor goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Hoofd van een bedrijf voor goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Hoofd van de afdeling goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van een bedrijf voor goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Verantwoordelijke organisatie voor goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en coördineert de activiteiten van een bedrijfssite of dienst voor goederenvervoer over de weg, op technisch, commercieel, sociaal en financieel vlak. Volgt de transportreglementering, de veiligheidsregels en de kwaliteitsvoorschriften (dienstverlening, kosten, wachttijden). Leidt alle of sommige teams van een bedrijfssite (bedrijfstechnici, chauffeurs, administratief en commercieel personeel, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De planning van de dienst of het bedrijf superviseren op basis van de orderboeken  Info block
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Gebruikt EDI-software (Electronic Data Interchange)  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van de organisatie van de nationale en internationale transportketen  Info block
De activiteiten van alle of een deel van de teams organiseren en controleren volgens de prioriteiten en onvoorziene omstandigheden (bedrijfstechnici, chauffeurs, ...)  Info block
- Gebruikt TMS-software (Transport Management System)
- Gebruikt ERP-software (Enterprice Resource Planning)
- Gebruikt WMS-software (Warehouse Management System)
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Betalings- en leveringsvoorwaarden opstellen voor klanten en dienstverlenende bedrijven  Info block
- Onderzoekt de gepaste betalings- en leveringsvoorwaarden (contant betalen, leveringstermijnen, incassokosten, …)
- Stelt een standaard set betalings- en leveringsvoorwaarden op die kan gelden bij de meerderheid van de transportovereenkomsten
- Toetst de betalings- en leveringvoorwaarden af aan de wetgeving
- Overlegt met verantwoordelijken van andere afdelingen (financieel verantwoordelijke, juridische dienst, …)  Info block
Kennis van vennootschapsrecht  Info block
Informatiestromen coördineren en organiseren voor het functioneren van de dienst of organisatie (dienstnota's, vergaderingen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Legt procedures en werkmethodes voor informatieverspreiding vast
- Voorziet modellen en tijd voor werkoverleg
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan
- Legt criteria vast voor de evaluatie van de informatiedoorstroming en evalueert deze  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Legt op basis van de doelstellingen van de dienst regels en prestatie-indicatoren vast om activiteiten op te volgen (klanttevredenheidsindicatoren, operationele indicatoren, ...)
- Verzamelt, registreert en analyseert gegevens en resultaten
- Vergelijkt prestatie-indicatoren met de behaalde resultaten
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening te optimaliseren  Info block
Kennis van technieken voor administratief beheer  Info block
Kennis van KPI - Key Performance Indicator  Info block
Het budget van de dienst of het bedrijf vaststellen en opvolgen (aankopen, facturatie, lasten, ...)  Info block
- Maakt een stand van zaken op over de omzet, de winst, de kostenstructuur, …
- Bestudeert boekhoudkundige gegevens
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Bepaalt waaraan het budget wordt besteed
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget  Info block
Kennis van technieken voor administratief beheer  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De personeelsadministratie superviseren  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Acties voor personeelsbeheer bepalen en opstarten  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Transport- en logistieke werkzaamheden coördineren:
Bederfbare goederen  Info block
Gevaarlijke producten  Info block
Multimodaal transport  Info block
Opslag  Info block
Uitzonderlijk vervoer  Info block
Verhuizing  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
Kennis van transportreglementering voor uitzonderlijk vervoer  Info block
Kennis van transportreglementering voor vervoer onder geleide temperatuur  Info block
Kennis van HACCP-normen  Info block
Transporten uitvoeren voor een internationaal cliënteel  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Stelt een onderhoudsplan en -richtlijnen op
- Zet onderhoudsoperaties op volgens het onderhoudsplan en het vooropgestelde tijdschema
- Organiseert onderhoudsoperaties met een optimale en prijsbewuste inzet van middelen
- Controleert of de uitgevoerde werken voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen en planning  Info block
De commerciële strategie en de toepassing ervan (mee) bepalen  Info block
- Analyseert het product, de marktpositie, de concurrentie, …
- Bepaalt welke verkoopactiviteiten en -mechanismen het doeltreffendst zijn volgens de analyse (direct, indirect, niche zoeken, …)
- Bepaalt de prioriteiten
- Legt mijlpalen vast die meetbaar zijn
- Legt procedures en werkmethodes vast  Info block
Behandeling van bijzondere dossiers (geschillen, ...)  Info block
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Gaat na wat de oorzaak is van het probleem
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (commerciële dienst, juridische dienst, expediteur, …)
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Kennis van de modaliteiten met betrekking tot de behandeling van geschillen  Info block
Kennis van technieken voor tariefberekening  Info block
Nieuwe klanten werven, over opdrachten onderhandelen en contracten afsluiten (antwoorden op aanbestedingen, offertes, ...)  Info block
- Wint relevante informatie in over (potentiële) klanten (budget, referentiegroepen, …)
- Benadert (potentiële) klanten proactief
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Gebruikt software voor klantenbeheer
- Analyseert resultaten om de klantenportefeuille te optimaliseren
- Maakt prijs- en leveringsafspraken  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Het beheer van een wagenpark en de onderhoudscontracten opvolgen  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Stelt een onderhoudsplan en -richtlijnen op
- Zet onderhoudsoperaties op volgens het onderhoudsplan en het vooropgestelde tijdschema
- Organiseert onderhoudsoperaties met een optimale en prijsbewuste inzet van middelen
- Controleert of de uitgevoerde werken voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen en planning  Info block
Een transportbedrijf leiden dat een getuigschrift van bekwaamheid vereist:
Goederenvervoer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor multimodaal transport (maritiem transport, riviertransport, spoortransport, ...)  Info block
Bedrijf voor uitzonderlijk vervoer  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Expeditiebedrijf  Info block
Koeriers- of expresbedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Transportbedrijf  Info block
Verhuisbedrijf  Info block
Transport en logistiek  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bedrijven gespecialiseerd in koeriersdiensten, goederenvervoer over de weg, diensten die transport aanbieden aan bedrijven. Je komt in contact met klanten, leveranciers, administraties, lucht- en haveninstanties, .... Je verplaatst je soms binnen de bedrijfssite (kade, vrachtzone, wagenpark, andere diensten van het bedrijf ...). Je werk varieert volgens de organisatie (groep, netwerk, zelfstandig, ...) en het type vervoer (regionaal, nationaal, internationaal). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts.
Je begrijpt, spreekt en schrijft één of meerdere vreemde talen (Engels, Duits, Frans, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management goederentransport over de weg. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Dispatcher goederenvervoer over de weg en het beroep Logistiek Verantwoordelijke vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1324