Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-3-15
N420301  Info block
Goederentransport over de weg plannen en organiseren  Info block
Andere benamingen
Assistent afdeling goederenvervoer (m/v)  Info block
Chef goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Chef vrachtwagenvervoer (m/v)  Info block
Medewerker afdeling goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Technisch beheerder goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Expert planning goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Beheerder goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Assistent afdeling goederenvervoer (m/v)  Info block
Dispatcher dagshift goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Dispatcher nachtshift goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Dispatcher goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Medewerker geschillen goederenvervoer (m/v)  Info block
Medewerker geschillen goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Medewerker klantenservice goederenvervoer over de weg (m/v)  Info block
Medewerker transportgeschillen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke kade koerierdienst (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en plant alle of een deel van de transportwerkzaamheden van een bedrijfssite voor goederenvervoer over de weg. Volgt de reglementering en de veiligheidsregels. Werkt met het oog op kwaliteit (reistijden, kosten, dienstverlening, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een dienst voor goederentransport beheren (werkzaamheden op de kade, wagenpark ...), geschillen regelen, het laden of lossen van de goederen controleren, de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De behandeling van bestellingen voor goederenvervoer over de weg organiseren volgens de orders van klanten  Info block
- Houdt bij het organiseren van de opdrachten zo veel mogelijk rekening met de wensen van de klant
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Gebruikt TMS-software (Transport Management System)
- Gebruikt ERP-software (Enterprice Resource Planning)
- Gebruikt EDI-software (Electronic Data Interchange)
- Analyseert de karakteristieken van de transportopdrachten (levertijd, eigenschappen van goederen, laad- en losmogelijkheden, …)
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, …)
- Werkt volgens de wensen van de klant
- Stemt de vrachtwagen en trailer af op de eigenschappen van de goederen en de los- en laadmogelijkheden van de klant
- Stelt laad- en leveringsschema’s op
- Geeft tijdig de planning door  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van transportgeografie (wegennet, zee-, vlieg- en binnenvaartroutes, ...)  Info block
Kennis van samenladingsvoorschriften  Info block
Kennis van het gebruik en de toepassing van alle relevante documenten (los- en laadlijsten, vrachtbrieven, exportdocumenten, ADR-goederen, …)  Info block
Het dossier voor het wegvervoer samenstellen en de documenten bezorgen aan de klanten, chauffeurs, ...  Info block
- Controleert of de informatie die noodzakelijk is voor de opdracht aanwezig is en geen fouten bevat
- Gebruikt EDI-software
- Verzamelt de nodige informatie over de klant en de goederen
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Stelt transport- en bevrachtingsdocumenten op of controleert ze (vrachtbrief, ADR, douanedocumenten, …)  Info block
Kennis van de voor het transport noodzakelijke douane-vergunningen (nationaal vervoer, communautair vervoer, extra-communautair vervoer)  Info block
Kennis van technieken voor tariefberekening  Info block
De routes van de chauffeurs organiseren en plannen  Info block
- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, CB, wegenkaarten, stadsplannen, ...)
- Gebruikt TMS-software (Transport Management System)
- Verdeelt de opdrachten over de beschikbare vrachtwagens (heen- en terugvracht)
- Groepeert indien mogelijk verschillende zendingen voor één klant of regio
- Schat de tijd in die elk transport in beslag neemt rekening houdend met de transportgeografie en de los- en laadtijden van de klant
- Zorgt ervoor dat de chauffeur zo weinig mogelijk lege kilometers rijdt
- Controleert of de chauffeur en de vrachtwagen en trailer voorzien zijn van de nodige attesten en vergunningen  Info block
Kennis van transportgeografie (wegennet, zee-, vlieg- en binnenvaartroutes, ...)  Info block
De dagplanning van de chauffeurs opstellen en bijwerken  Info block
- Gebruikt TMS-software (Transport Management System)
- Wijst opdrachten toe aan chauffeurs binnen hun regio
- Past de reglementering voor wegtransport toe (rij- en rusttijden, …)  Info block
Kennis van transportgeografie (wegennet, zee-, vlieg- en binnenvaartroutes, ...)  Info block
Kennis van planningstechnieken  Info block
De uitvoering van het transport opvolgen of controleren
Problemen identificeren en bijsturen  Info block
- Communiceert met de onderaannemers, chauffeurs en opdrachtgever
- Volgt de locatie van de chauffeurs op
- Houdt de klant op de hoogte van het transport  Info block
Technische ondersteuning bieden aan de chauffeurs in geval van panne, ongeval, ... (wijziging van reisweg, reistijd, ...)  Info block
- Communiceert met de onderaannemers, chauffeurs en opdrachtgever
- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden volgens de afgesproken prioriteiten
- Licht de technische dienst in bij problemen met de vrachtwagen, zowel op het bedrijf als onderweg
- Contacteert indien nodig de hulpdiensten
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
De opvolggegevens van de activiteiten registreren
Afwijkingen vaststellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Verzamelt en beheert gegevens (klantenbestanden, onderaannemers, …)  Info block
De activiteiten van het personeel opvolgen en nakijken (rijtijden, geldigheid van de attesten, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, …)
- Beheert een chauffeurslijst (vergunningen, incidenten, regio’s, …)  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van de organisatie van de nationale en internationale transportketen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Internationale transportprestaties opvolgen  Info block
Kennis van reglementering over internationale handel (Incoterms, ...)  Info block
Het verloop van de werkzaamheden aan de kade controleren en superviseren (laden en lossen van goederen, verzending, ...)  Info block
Administratieve en budgettaire formaliteiten vervullen die verband houden met het transport (terugkeer van route, leveringsbonnen, opvolging van de reglementen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Verzamelt gegevens over de uitgevoerde transportopdrachten
- Maakt administratieve en commerciële documenten op of controleert ze (prijsaanvraag, offerte, bestelbon, orderbevestiging, leveringsbon, …)  Info block
Kennis van marktprijzen  Info block
Kennis van kostprijsberekeningstechnieken  Info block
De activiteiten van een wagenpark organiseren en plannen (toewijzing, onderhoud, ...)  Info block
- Gebruikt Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Stelt een onderhoudsplan en -richtlijnen op
- Zet onderhoudsoperaties op volgens het onderhoudsplan en het vooropgestelde tijdschema
- Organiseert onderhoudsoperaties met een optimale en prijsbewuste inzet van middelen
- Controleert of de uitgevoerde werken voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van reglementering inzake voertuigen  Info block
Klachten registreren
De klant naargelang het type incident oplossingen voorstellen (breuk, vertraging, panne, ...)  Info block
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Gaat na wat de oorzaak is van het probleem
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (commerciële dienst, juridische dienst, expediteur, …)
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Kennis van commerciële voorschriften voor de dienst na verkoop  Info block
Geschillen volgens richtlijnen afhandelen of overmaken aan de juridische of geschillendienst  Info block
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (commerciële dienst, juridische dienst, transporteur, …)  Info block
Kennis van transportverzekering  Info block
Kennis van de modaliteiten met betrekking tot de behandeling van geschillen  Info block
Nieuwe werknemers verwelkomen en hun integratie bevorderen  Info block
- Geeft uitleg over de uitvoering van activiteiten
- Toont de uitvoering van activiteiten
- Bezorgt documenten aan de nieuwe werknemers (AR, ontvangstbewijs, bedrijfsethiek, onthaalbrochure, …)
- Stelt nieuwe werknemers voor aan de personeelsleden
- Geeft uitleg over regels, procedures, arbeidsvoorwaarden, documenten, …
- Geeft zelf het goede voorbeeld  Info block
De databestanden (chauffeurs, wagenpark, opdrachtgevers, …) up to date houden  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor multimodaal transport (maritiem transport, riviertransport, spoortransport, ...)  Info block
Bedrijf voor uitzonderlijk vervoer  Info block
Expeditiebedrijf  Info block
Koeriers- of expresbedrijf  Info block
Logistieke dienstverlener  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Transportbedrijf  Info block
Verhuisbedrijf  Info block
Transport en logistiek  Info block
Zittend werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in koerierdiensten, bedrijven voor goederenvervoer over de weg of in transportdiensten van bedrijven. Je komt in contact met het logistiek personeel van het bedrijf (chauffeurs, magazijnbedienden, heftruckchauffeurs, ...) en externe betrokkenen (leveranciers, klanten, ...). Je maakt soms verplaatsingen binnen de bedrijfssite (kades, wagenpark, opslagplaats, ...). Je werk varieert naargelang de organisatie (groep, netwerk, zelfstandig, ...), het type vervoer (regionaal, nationaal, internationaal), de aard van de vervoerde goederen (gevaarlijke stoffen, onder geleide temperatuur, ...). Je werkt soms in shifts, tijdens het weekend of 's nachts.
Je begrijpt, spreekt en schrijft één of meerdere vreemde talen (Engels, Frans, Duits, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Goederentransport over de weg plannen en organiseren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 5 - Dispatcher goederenvervoer (m/v)

ISCO-08-code:4323