Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
N440201  Info block
Mechanische liften uitbaten en bedienen  Info block
Andere benamingen
Medewerker beheer van mechanische skiliften (m/v)  Info block
Assistent skipiste–mechanische skiliften (m/v)  Info block
Hoofd mechanische skiliften (m/v)  Info block
Operator van een kabeltram (m/v)  Info block
Operator van mechanische skiliften (m/v)  Info block
Operator van een gondellift (m/v)  Info block
Operator van een kabelbaan (m/v)  Info block
Operator van een stoeltjeslift (m/v)  Info block
Operator van een skilift (m/v)  Info block
Medewerker mechanische skiliften (m/v)  Info block
Machinist mechanische skiliften (m/v)  Info block
Bediener mechanische skilift (m/v)  Info block
Specialist beheer en onderhoud van mechanische skiliften (m/v)  Info block
Operator van een mechanische lift (m/v)  Info block
Definitie
Start, bedient en surveilleert de mechanische liftinstallaties om klanten te vervoeren in skigebieden of een stadscentrum (lift, kabelbaan, kabeltram, ...). Werkt volgens de veiligheidsregels voor het vervoer van goederen en personen. Controleert alle of een deel van de technische onderdelen van de installatie.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de klanten informeren over de eigenschappen en de organisatie van de domeinen (skipistes, openingsuren, weersgebonden risico's, veiligheidsregels, ...) en de installatie (gebruik stoeltjeslift, kabelbaan ...), de activiteiten van een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De beveiliging van de toegang tot de liften controleren
De op- en afstapzones onderhouden  Info block
- Plaatst signalisatie met aanwijzingen en richtlijnen
- Gaat de werking van de signalisatie na
- Werkt oneffenheden weg aan de op- en afstapzones door sneeuw aan te voeren met een schop, het oppervlak vlak te trekken met een hark, …  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Kennis van bewegwijzering van de afbakening van pistes  Info block
De werking en de veiligheid van de installaties en de uitrusting controleren (toestand van de kabels, de sluitingen, elektrische voeding, ...)  Info block
- Leeft richtlijnen voor het gebruik van materieel na
- Controleert visueel de onderdelen
- Test onderdelen op hun werking
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektromechanica  Info block
Basiskennis van hydraulica  Info block
Kennis van onderhouds- en controleprocedures voor mechanische liftinstallaties  Info block
Kennis van regels voor de werking van een mechanische liftinstallatie  Info block
Mechanische skiliften activeren
De doorkomst van cabines, ankerliftjes en passagiers surveilleren  Info block
- Regelt instellingen manueel of computergestuurd bij
- Controleert het naleven van de (veiligheids)regels bij het in- en uitstappen  Info block
Kennis van regels voor de werking van een mechanische liftinstallatie  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen  Info block
Klanten informeren over openingsuren, het plan en de toestand van de pistes
Indien nodig helpen bij het in- en uitstappen  Info block
- Past het taalgebruik aan de doelgroep aan
- Bezorgt een informatiepakket en geeft uitleg over de faciliteiten, ontspanningsmogelijkheden, (veiligheids)regels, …
- Helpt bij praktische problemen
- Beantwoordt vragen  Info block
Kennis van bewegwijzering van de afbakening van pistes  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Gepaste maatregelen nemen bij panne, incident, val of verandering van het weer  Info block
- Bekijkt het weerbericht
- Gebruikt een windsnelheidsmeter
- Gebruikt instrumenten voor radioverkeer
- Zet reddingsoperaties op
- Verwittigt de hulpdiensten
- Past technieken van eerste hulp en reanimatie toe
- Gebruikt nood- en reddingsuitrusting  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
De activiteitengegevens registreren (logboek, incident-, klachtenregister, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over de uitbating (aantal gebruikers, ongevallen, klachten, ...)
- Houdt gegevens bij over onderhoudswerkzaamheden
- Houdt gegevens bij over de aard van storingen of problemen aan de lift, het tijdstip en de oplossing  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Passagiers vervoeren met:
Hellende lift  Info block
Kabelbaan  Info block
Touwlift  Info block
Gondellift  Info block
Vaste gondellift  Info block
Kabellift  Info block
Ontkoppelbare stoeltjeslift  Info block
Vaste stoeltjeslift  Info block
Skilift  Info block
Bandlift of roltapijt  Info block
Klanten inlichten
Vervoerbewijzen verkopen  Info block
- Stelt vragen om de wensen van de klant te achterhalen
- Stemt advies af op de klant
- Wijst de klant op speciale acties en aanbiedingen om de verkoop te stimuleren
- Gebruikt een geautomatiseerde kassa  Info block
Kennis van verkoopstechnieken  Info block
Kennis van betalingswijzen  Info block
Vervoerbewijzen controleren  Info block
Preventief en correctief onderhoud uitvoeren aan de installaties en de uitrusting van mechanische liften  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van onderhoudstechnieken voor mechanische liften  Info block
Baanverzorgers of redders vergezellen bij reddingsoperaties in de bergen  Info block
Kennis van EHBO en reddingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Transportbedrijf  Info block
Uitbater van skiliften  Info block
Toerisme  Info block
In openlucht  Info block
Op grote hoogte  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bergstations (wintersport, wandelen, ...) of in een stedelijke omgeving (kabelspoorbaan, ...). Je werkt voor bedrijven die mechanische liften uitbaten, stedelijke bedrijven voor personenvervoer of plaatselijke overheden. Je komt in contact met gebruikers. Je werkt soms in het weekend en op feestdagen. Je werkt soms in moeilijke weersomstandigheden (koude, sneeuw, mist, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Mechanische liften uitbaten en bedienen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8343