Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
N440301  Info block
Het spoorwegnet rangeren  Info block
Andere benamingen
Rangeerder (m/v)  Info block
Rangeerder-magazijnmedewerker spoorwegnet (m/v)  Info block
Spoorwegmedewerker (m/v)  Info block
Medewerker emplacement spoorwegnet (m/v)  Info block
Rangeermedewerker spoorwegnet (m/v)  Info block
Hoofdoperator rangeringen spoorwegnet (m/v)  Info block
Overwegwachter (m/v)  Info block
Operator wissels spoorwegnet (m/v)  Info block
Operator rangeringen spoorwegnet (m/v)  Info block
Productieoperator spoorwegnet (m/v)  Info block
Operator cargo spoorwegnet (m/v)  Info block
Sorteertechnicus van het spoorwegnet (m/v)  Info block
Schouwer (m/v)  Info block
Definitie
Stelt de treinen samen door ze te koppelen en te ontkoppelen, de rijtuigen te rangeren, de wissels te verzetten, het materieel te bedienen, ... Werkt volgens een transportplan voor goederen of reizigers en volgens de dienstvereisten (veiligheid, wachttijden).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een treinstel binnen een beperkte zone helpen verplaatsen, de activiteiten van meerdere werknemers coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een treinstel samenstellen en op het perron of het emplacement plaatsen  Info block
- Gebruikt rangeertechnieken voor goederentreinen (heuvelen, afstoten, …)
- Gebruikt arm- en handseinen, seinlampen en radiocommunicatie
- Mobiliseert of immobiliseert de te rangeren wagens (remblokken, handrem, …)
- Koppelt wagens met koppelstangen, koppelwagens of sleepkoppelingen bij wagens met van elkaar verschillende koppelsystemen
- Draait schroefkoppelingen vast
- Controleert de stand van de onderdelen van het mechanische koppelsysteem voor het (ont)koppelen
- Controleert de mechanische koppeling met een trekproef
- Controleert of beide wagens los zijn van de bovenleiding
- Voert de elektrische en pneumatische (ont)koppelingen uit
- Hangt de niet gebruikte koppelingen, luchtslangen en kabels in de daarvoor bestemde houders
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen
- Registreert gegevens over de samenstelling van de trein en geeft ze door aan de verantwoordelijke dienst (onderstationschef, …)  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van koppelings- of ontkoppelingsprocedures voor spoorwegmaterieel  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
De veiligheids- en comfortvoorzieningen controleren en corrigeren (remmen, signalisatie, zender, airconditioning of verwarming, etikettering, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Registreert gegevens over de technische staat van de wagens
- Signaleert problemen aan de verantwoordelijke dienst  Info block
Kennis van eigenschappen van de rijtuigen  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Toezien op de bewegingen van de trein in een beperkte zone op basis van signalen (toelating voor vertrek, wissels, ...)  Info block
- Bedient de infrastructuurinrichtingen (wissels, …)
- Gebruikt arm- en handseinen, seinlampen en radiocommunicatie
- Communiceert met de collega’s op de trein en de operator van het bedieningspunt over de handelingen, bewegingen en vertrekgereedheid van de trein
- Assisteert bestuurders bij manoeuvres op een werf  Info block
Kennis van de regelgeving met betrekking tot spoorwegverkeer  Info block
Problemen in de interventiezone identificeren bij averij en vertraging
Onregelmatigheden signaleren en noodmaatregelen toepassen  Info block
- Gaat de oorzaak van een afwijkende, onbekende of onveilige situatie na
- Volgt de richtlijnen uit het noodplan
- Communiceert met de treinbegeleider of –bestuurder en de operator aan het bedieningspaneel
- Bedient de infrastructuurinrichtingen (wissels, …)
- Gebruikt arm- en handseinen, seinlampen en radiocommunicatie
- Brengt in een noodsituatie signalisatie aan op het treinstel (seinlampen, vlaggenlijn, …)
- Houdt gegevens bij over de aard van storingen of problemen, het tijdstip en de oplossing  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Basisonderhoud uitvoeren op de uitrusting en het materieel van het spoorwegnet (wissels, reservoirs, ventielen, ...)  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van procedures voor basisonderhoud van uitrustingen en materieel  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren:
Manueel verzetten van de wissels op sporen  Info block
Controleren van het laden en lossen  Info block
Reinigen en wegen van de rijtuigen  Info block
Werkzaamheden uitvoeren die een opleiding of attest vereisen:
Treinbestuurder categorie A (rangeerlocomotieven, werktreinen, onderhoudsspoorwagens en alle andere locomotieven die gebruikt worden voor het rangeren)  Info block
Treinbestuurder categorie B (vervoer van personen en/of goederen)  Info block
Spoorwegovergangen openen en sluiten  Info block
- Schakelt de maanwitte overweglichten uit
- Schakelt de sturing uit voor het automatisch openen en sluiten van de overweg
- Houdt telefonisch contact over naderend treinverkeer met de opwaartse en afwaartse seinhuizen
- Gebruikt de manuele bedieningsinrichting  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bedrijf voor spoorwegtransport  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Infrastructuurbeheerder  Info block
Transport en logistiek  Info block
Openbare sector  Info block
In openlucht  Info block
Ondergronds  Info block
Werkomgeving
Je werkt in operationele eenheden (station, standplaats, eindstation, ...) van spoorwegbedrijven of industriële bedrijven. Je komt in contact met rangeerchefs, bestuurders, werktuigkundigen, verkeerspersoneel, ... Je werkt soms met flexibele of onderbroken werktijden, in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts. Je werkt op spoorwegen (werf, rangeerstation, stelplaats, wisselzone, ...), op perrons (emplacement, stationsruimte, ...), ondergronds (metro). Je werkt soms in een lawaaierige omgeving. Je hanteert lasten (koppelen of ontkoppelen van rijtuigen). Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, handschoenen, veiligheidsschoenen, fluovestje, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Voor dit beroep vraagt men meestal een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardige ervaring. Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Het spoorwegnet rangeren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Voor bepaalde beroepen (rangeerder, schouwer, …) moet je houder zijn van een attest overeenkomstig de voorwaarden die worden beschreven in het KB van 9 juli 2013 tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:8312